הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

קורס הידרותרפיה

קורס הידרותרפיה

ראשת התחום
דפנה בנבנישתי
טלפון
3063* 3063*
מחיר
17,990
+ 390

דמי הרשמה מוזלים באתר
לפריסת תשלומים לחצו כאן

סה"כ שעות לימוד
600
לכל מסלולי הלימוד

לחצו על השלוחה הרצויה

מסלולי לימוד במכון וינגייט
מועד הפתיחה
מועד הסיום
שעות הלימוד
מידע כללי
מועד הפתיחה 06/11/2024
מועד הסיום 06/08/2025
שעות הלימוד יום ד' 21:15 - 16:00
מידע כללי

מסלול בוקר + שישי

מדעים עיוני בזום
4.6.25-6.11.24
ימי ד’ 15:30-8:30
מדעים מעשי במכון וינגייט
6.8.25-11.6.25
ימי ד’ 15:30-8:30
מדריכי שחייה לימוד במכון וינגייט
2.5.25-1.11.24
ימי ו' 15:00-8:00
מקצועות המים הטיפולים בבית החולים שיבא-תל השומר
החל ממאי 2025 עד ספטמבר 2025
ימי ו' 14:00-8:00
סטאג' בבית החולים שיבא-תל השומר
15 מפגשים חד שבועיים ביום קבוע שיתואם מראש עם צוות תל השומר באחד מהימים א'-ה' בשעות הבוקר

מועד הפתיחה 06/11/2024
מועד הסיום 19/11/2025
שעות הלימוד ---
מידע כללי

מסלול ערב + שישי

מדעים עיוני בזום
20.8.25-6.11.24
ימי ד’ 21:15-16:00
מדעים מעשי במכון וינגייט
19.11.25-27.8.25
ימי ד’ 22:00-16:00
מדריכי שחייה לימוד במכון וינגייט
2.5.25-1.11.24
ימי ו' 15:00-8:00
מקצועות המים הטיפולים בבית החולים שיבא-תל השומר
החל ממאי 2025 עד ספטמבר 2025
ימי ו' 14:00-8:00
סטאג' בבית החולים שיבא-תל השומר
15 מפגשים חד שבועיים ביום קבוע שיתואם מראש עם צוות תל השומר באחד מהימים א'-ה' בשעות הבוקר

מסלולי לימוד בתל אביב - כפר המכביה
מועד הפתיחה
מועד הסיום
שעות הלימוד
מידע כללי
מועד הפתיחה 06/11/2024
מועד הסיום 06/08/2025
שעות הלימוד ---
מידע כללי

מסלול בוקר + שישי

מדעים עיוני בזום
4.6.25-6.11.24
ימי ד’ 15:30-8:30
מדעים מעשי במכון וינגייט
6.8.25-11.6.25
ימי ד’ 15:30-8:30
מדריכי שחייה לימוד בכפר המכביה
2.5.25-1.11.24
ימי ו' 15:00-8:00
מקצועות המים הטיפולים בבית החולים שיבא-תל השומר
החל ממאי 2025 עד ספטמבר 2025
ימי ו' 14:00-8:00
סטאג' בבית החולים שיבא-תל השומר
15 מפגשים חד שבועיים ביום קבוע שיתואם מראש עם צוות תל השומר באחד מהימים א'-ה' בשעות הבוקר

מועד הפתיחה 06/11/2024
מועד הסיום 19/11/2025
שעות הלימוד ---
מידע כללי

מסלול ערב + שישי

מדעים עיוני בזום
20.8.25-6.11.24
ימי ד’ 21:15-16:00
מדעים מעשי במכון וינגייט
19.11.25-27.8.25
ימי ד’ 22:00-16:00
מדריכי שחייה לימוד בכפר המכביה
2.5.25-1.11.24
ימי ו' 15:00-8:00
מקצועות המים הטיפולים בבית החולים שיבא-תל השומר
החל ממאי 2025 עד ספטמבר 2025
ימי ו' 14:00-8:00
סטאג' בבית החולים שיבא-תל השומר
15 מפגשים חד שבועיים ביום קבוע שיתואם מראש עם צוות תל השומר באחד מהימים א'-ה' בשעות הבוקר

מסלולי לימוד בירושלים
מועד הפתיחה
מועד הסיום
שעות הלימוד
מידע כללי
מועד הפתיחה 06/11/2024
מועד הסיום 06/08/2025
שעות הלימוד ---
מידע כללי

מסלול בוקר + שישי

מדעים עיוני בזום
4.6.25-6.11.24
ימי ד’ 15:30-8:30
מדעים מעשי במכון וינגייט
6.8.25-11.6.25
ימי ד’ 15:30-8:30
מדריכי שחייה לימוד בירושלים
2.5.25-1.11.24
ימי ו' 15:00-8:00
מקצועות המים הטיפולים בבית החולים שיבא-תל השומר
החל ממאי 2025 עד ספטמבר 2025
ימי ו' 14:00-8:00
סטאג' בבית החולים שיבא-תל השומר
15 מפגשים חד שבועיים ביום קבוע שיתואם מראש עם צוות תל השומר באחד מהימים א'-ה' בשעות הבוקר

מועד הפתיחה 06/11/2024
מועד הסיום 19/11/2025
שעות הלימוד ---
מידע כללי

מסלול ערב + שישי

מדעים עיוני בזום
20.8.25-6.11.24
ימי ד’ 21:15-16:00
מדעים מעשי במכון וינגייט
19.11.25-27.8.25
ימי ד’ 22:00-16:00
מדריכי שחייה לימוד בירושלים
2.5.25-1.11.24
ימי ו' 15:00-8:00
מקצועות המים הטיפולים בבית החולים שיבא-תל השומר
החל ממאי 2025 עד ספטמבר 2025
ימי ו' 14:00-8:00
סטאג' בבית החולים שיבא-תל השומר
15 מפגשים חד שבועיים ביום קבוע שיתואם מראש עם צוות תל השומר באחד מהימים א'-ה' בשעות הבוקר

מסלולי לימוד בקריית אתא
מועד הפתיחה
מועד הסיום
שעות הלימוד
מידע כללי
מועד הפתיחה 06/11/2024
מועד הסיום 06/08/2025
שעות הלימוד ---
מידע כללי

מסלול בוקר + שישי

מדעים עיוני בזום
4.6.25-6.11.24
ימי ד’ 15:30-8:30
מדעים מעשי במכון וינגייט
6.8.25-11.6.25
ימי ד’ 15:30-8:30
מדריכי שחייה לימוד בקריית אתא
2.5.25-1.11.24
ימי ו' 15:00-8:00
מקצועות המים הטיפולים בבית החולים שיבא-תל השומר
החל ממאי 2025 עד ספטמבר 2025
ימי ו' 14:00-8:00
סטאג' בבית החולים שיבא-תל השומר
15 מפגשים חד שבועיים ביום קבוע שיתואם מראש עם צוות תל השומר באחד מהימים א'-ה' בשעות הבוקר

מועד הפתיחה 06/11/2024
מועד הסיום 19/11/2025
שעות הלימוד ---
מידע כללי

מסלול ערב + שישי

מדעים עיוני בזום
20.8.25-6.11.24
ימי ד’ 21:15-16:00
מדעים מעשי במכון וינגייט
19.11.25-27.8.25
ימי ד’ 22:00-16:00
מדריכי שחייה לימוד בקריית אתא
2.5.25-1.11.24
ימי ו' 15:00-8:00
מקצועות המים הטיפולים בבית החולים שיבא-תל השומר
החל ממאי 2025 עד ספטמבר 2025
ימי ו' 14:00-8:00
סטאג' בבית החולים שיבא-תל השומר
15 מפגשים חד שבועיים ביום קבוע שיתואם מראש עם צוות תל השומר באחד מהימים א'-ה' בשעות הבוקר

מסלולי לימוד בבאר שבע
מועד הפתיחה
מועד הסיום
שעות הלימוד
מידע כללי
מועד הפתיחה 06/11/2024
מועד הסיום 06/08/2025
שעות הלימוד ---
מידע כללי

מסלול בוקר + שישי

מדעים עיוני בזום
4.6.25-6.11.24
ימי ד’ 15:30-8:30
מדעים מעשי במכון וינגייט
6.8.25-11.6.25
ימי ד’ 15:30-8:30
מדריכי שחייה לימוד בבאר שבע
2.5.25-1.11.24
ימי ו' 15:00-8:00
מקצועות המים הטיפולים בבית החולים שיבא-תל השומר
החל ממאי 2025 עד ספטמבר 2025
ימי ו' 14:00-8:00
סטאג' בבית החולים שיבא-תל השומר
15 מפגשים חד שבועיים ביום קבוע שיתואם מראש עם צוות תל השומר באחד מהימים א'-ה' בשעות הבוקר

מועד הפתיחה 06/11/2024
מועד הסיום 19/11/2025
שעות הלימוד ---
מידע כללי

מסלול ערב + שישי

מדעים עיוני בזום
20.8.25-6.11.24
ימי ד’ 21:15-16:00
מדעים מעשי במכון וינגייט
19.11.25-27.8.25
ימי ד’ 22:00-16:00
מדריכי שחייה לימוד בבאר שבע
2.5.25-1.11.24
ימי ו' 15:00-8:00
מקצועות המים הטיפולים בבית החולים שיבא-תל השומר
החל ממאי 2025 עד ספטמבר 2025
ימי ו' 14:00-8:00
סטאג' בבית החולים שיבא-תל השומר
15 מפגשים חד שבועיים ביום קבוע שיתואם מראש עם צוות תל השומר באחד מהימים א'-ה' בשעות הבוקר

הקורס מקנה 14 נקודות זיכוי לממשיכים לתואר ראשון במנהל עסקים או פסיכולוגיה, במרכז האקדמי למשפט ועסקים בר"ג (לבעלי תעודת בגרות בממוצע 80+ בלבד).

קורס הידרותרפיה

קורס הידרותרפיה מטעם בית הספר למאמנים ולמדריכים במכון וינגייט אינו דומה לקורסים המתחרים בתחום זה. הקורס המקיף, בן ה-600 שעות הלימוד העיוניות והמעשיות, מתמקד בנושאים החיוניים ביותר למטפל, דוגמת לימוד פתולוגיות אורתופדיות ונוירולוגיות, אבחנות, סוגי טיפול ועוד.במסגרת הלימודים נחשפים התלמידים למטופלים שונים ואף מבצעים תקופת התנסות (סטאז') בבריכה השיקומית בתל השומר. רמת הלימודים הגבוהה עומדת בסטנדרטים בין-לאומיים.

לבוגרי קורס ההידרותרפיה עדיפות בקבלת עבודה במרכזי שיקום שונים ברחבי הארץ, ביניהם המרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר.

ראשת התחום: דפנה בנבנישתי, פיזיותרפיסטית בוגרת תואר ראשון מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, תואר שני ברפואה תעסוקתית מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, והידרותרפיסטית, B.P.T, M.Occ.H

האחראית האקדמית למקצועות המים הטיפוליים:
גב' קרוליין ברמץ – B.P.T, M.H.A פיזיותרפיסטית והידרותרפיסטית.

הסמכה

הידרותרפיסט מוסמך - מוכר מטעם איגוד ההידרותרפיה בישראל.

תעודות העשרה נוספות

מדריך שחייה לימוד - מוכר ע"י מנהל הספורט.
מטפל בשיטת ווטסו - דרגה
מגיש עזרה ראשונה.

תנאי הקבלה

12 שנות לימוד
מבדק שחייה הכולל שחייה ל-200 מטר בשילוב שני סגנונות.תוכנית לימודים

  • שלב א': מדעי יסוד בתחום הטיפול עיוניים - אנטומיה, פיזיולוגיה כללית, פסיכולוגיה שיקומית, תנועות פסיביות, מבחני שרירים, יסודות השיקום, אורתופדיה, נוירולוגיה, פתולוגיה פרמקולוגיה, נוירואנטומיה.
    שלב ב': טכניקות שיקומיות במים באופן פרונטלי ומעשי - מבוא להידרותרפיה, הלוויק, שחייה טיפולית, וואטסו, באד-ראגז, פילטיס מים, סדנת גף עליון ותחתון, תפעול בריכה טיפולית, התנהלות ובטיחות במים, אתיקה מקצועית, רשומות רפואיות וסודיות רפואית. בנוסף יתקיים קורס מגיש עזרה
    שלב ג' (במקביל לשלב ב'): התנסות מעשית (סטאז') של 80 שעות בבריכה השיקומית בתל השומר במהלכן התלמידים יטפלו באופן מעשי בחולים הסובלים מליקויים שונים, תחת הדרכה והנחיה של הצוות הטיפולי של בית החולים.
    *ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים. **מבחנים עיוניים יתקיימו באופן מקוון בעזרת תוכנה ייעודית - מידע והנחיות יינתנו עם פתיחת הקורס.
שלחו לי מידע נוסף

לקבלת סילבוס וליצירת קשר השאירו פרטים