הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

קורס מדריכי חדר כושר

קורס מדריכי חדר כושר

ראש התחום
אדי קוגן - M.A בחינוך גופני
טלפון
3063* 3063*
מחיר
8,990 + 330 דמי הרשמה מוזלים באתר
סה"כ שעות לימוד
295
לכל מסלולי הלימוד

לחצו על השלוחה הרצויה

מסלולי לימוד במכון וינגייט
מועד הפתיחה
מועד הסיום
שעות הלימוד
מידע כללי
מועד הפתיחה 23/10/2022
מועד הסיום 25/12/2022
שעות הלימוד יום א' 15:30 - 08:00
יום ב' 15:30 - 08:00
יום ג' 15:30 - 08:00
יום ד' 15:30 - 08:00
יום ה' 15:30 - 08:00
מידע כללי

ימים ב’, ד’ עיוני בזום
ימים א’, ג’, ה’ מעשי במכון וינגייט
החל ב-14.12.22 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי במכון וינגייט בכל הימים

מועד הפתיחה 27/10/2022
מועד הסיום 24/08/2023
שעות הלימוד יום ה' 16:30 - 08:30
מידע כללי

קורס פרונטלי בווינגייט.
יתכנו מפגשים בזום בתיאום מראש.

מועד הפתיחה 28/10/2022
מועד הסיום 17/05/2023
שעות הלימוד יום ד' 14:00 - 08:30
יום ו' 14:30 - 08:00
מידע כללי

הקורס יועבר בשפה הערבית
ימי ד' עיוני בזום
ימי ו' מעשי במכון וינגייט
החל ב-15.2.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי במכון וינגייט בכל הימים.

מבדק קבלה לרשומים לקורס יתקיים ביום שישי 21.10.22 בשעה 10:00 במכון וינגייט.

מועד הפתיחה 28/10/2022
מועד הסיום 15/05/2023
שעות הלימוד יום ב' 22:00 - 16:30
יום ו' 14:45 - 08:00
מידע כללי

ימי ב' עיוני בזום
ימי ו' מעשי במכון וינגייט
החל ב-13.2.23 הלימודים יתקיימן באופן פרונטלי במכון וינגייט בכל הימים.

מועד הפתיחה 08/11/2022
מועד הסיום 19/02/2023
שעות הלימוד יום א' 15:30 - 08:00
יום ג' 15:30 - 08:00
יום ה' 15:30 - 08:00
מידע כללי

ימים א’, ה’ עיוני בזום, ימי ג’ מעשי בווינגייט.
החל מה-25.12.22 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בווינגייט שלושה ימים בשבוע.

ללומדים בקורס זה אפשרות להירשם בעלות מוזלת לקורס מדריכי כושר גופני בסטודיו שיפתח ב-8.11.22 במכון וינגייט.

מועד הפתיחה 07/12/2022
מועד הסיום 24/05/2023
שעות הלימוד יום ב' 15:30 - 08:00
יום ד' 15:30 - 08:00
מידע כללי

ימי ב' עיוני בזום
ימי ד' מעשי בווינגייט
החל ב-13.3.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי במכון וינגייט בכל הימים.

מועד הפתיחה 14/12/2022
מועד הסיום 17/07/2023
שעות הלימוד יום ב' 22:00 - 16:00
יום ד' 22:00 - 16:00
מידע כללי

ימי ב' עיוני בזום
ימי ד' מעשי במכון וינגייט
החל ב-3.4.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי במכון וינגייט בכל הימים

מועד הפתיחה 26/12/2022
מועד הסיום 23/03/2023
שעות הלימוד יום א' 15:30 - 08:00
יום ב' 15:30 - 08:00
יום ד' 15:30 - 08:00
יום ה' 15:30 - 08:00
מידע כללי

ימים א', ה' עיוני בזום
ימים ב', ד' מעשי במכון וינגייט
החל ב-19.2.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי במכון וינגייט בכל הימים

מועד הפתיחה 21/02/2023
מועד הסיום 22/06/2023
שעות הלימוד יום א' 15:30 - 08:00
יום ג' 15:30 - 08:00
יום ה' 15:30 - 08:00
מידע כללי

ימי א', ה' עיוני בזום
ימי ג' מעשי במכון וינגייט
החל ב-23.4.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי במכון וינגייט בכל הימים.

מועד הפתיחה 21/02/2023
מועד הסיום 09/07/2023
שעות הלימוד יום א' 22:00 - 16:30
יום ג' 22:00 - 16:30
יום ה' 22:00 - 16:30
מידע כללי

ימי א', ה' עיוני בזום
ימי ג' מעשי במכון וינגייט
החל ב-27.4.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי במכון וינגייט בכל הימים.

מועד הפתיחה 21/04/2023
מועד הסיום 10/11/2023
שעות הלימוד יום ב' 22:00 - 16:30
יום ו' 14:45 - 08:00
מידע כללי

ימי ב' עיוני בזום
ימי ו' מעשי במכון וינגייט
החל ב-7.8.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי במכון וינגייט בכל הימים

מועד הפתיחה 05/06/2023
מועד הסיום 20/11/2023
שעות הלימוד יום ב' 15:30 - 08:00
יום ד' 15:30 - 08:00
מידע כללי

ימי ד' עיוני בזום
ימי ב' מעשי במכון וינגייט
החל ב-30.8.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי במכון וינגייט בכל הימים

מועד הפתיחה 06/06/2023
מועד הסיום 18/09/2023
שעות הלימוד יום ב' 15:30 - 08:00
יום ג' 15:30 - 08:00
יום ד' 15:30 - 08:00
מידע כללי

ימי ב', ד' עיוני בזום
ימי ג' מעשי במכון וינגייט
החל ב-19.7.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי במכון וינגייט בכל הימים

 

מועד הפתיחה 27/06/2023
מועד הסיום 26/10/2023
שעות הלימוד יום א' 15:30 - 08:00
יום ג' 15:30 - 08:00
יום ה' 15:30 - 08:00
מידע כללי

ימים א’, ה’ עיוני בזום
ימי ג’ מעשי במכון וינגייט
החל ב-13.8.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי במכון וינגייט בכל הימים

מסלולי לימוד בתל אביב - כפר המכביה
מועד הפתיחה
מועד הסיום
שעות הלימוד
מידע כללי
מועד הפתיחה 08/11/2022
מועד הסיום 19/02/2023
שעות הלימוד יום א' 15:30 - 08:00
יום ג' 15:30 - 08:00
יום ה' 15:30 - 08:00
מידע כללי

ימים א’, ה’ עיוני בזום
ימי ג’ מעשי בכפר המכביה
החל ב-25.12.22 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בכפר המכביה בכל הימים.

מועד הפתיחה 07/12/2022
מועד הסיום 24/05/2023
שעות הלימוד יום ב' 15:30 - 08:00
יום ד' 15:30 - 08:00
מידע כללי

ימי ב' עיוני בזום
ימי ד' מעשי בכפר המכביה

החל ב-13.3.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בכפר המכביה בכל הימים.

מועד הפתיחה 21/02/2023
מועד הסיום 09/07/2023
שעות הלימוד יום א' 22:00 - 16:30
יום ג' 22:00 - 16:30
יום ה' 22:00 - 16:30
מידע כללי

ימי א', ה' עיוני בזום
ימי ג' מעשי בכפר המכביה
החל ב-27.4.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בכפר המכביה בכל הימים.

מועד הפתיחה 21/02/2023
מועד הסיום 22/06/2023
שעות הלימוד יום א' 15:30 - 08:00
יום ג' 15:30 - 08:00
יום ה' 15:30 - 08:00
מידע כללי

ימי א', ה' עיוני בזום
ימי ג' מעשי בכפר המכביה
החל ב-23.4.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בכפר המכביה בכל הימים.

מועד הפתיחה 10/03/2023
מועד הסיום 22/09/2023
שעות הלימוד יום ב' 22:00 - 16:30
יום ו' 14:45 - 08:00
מידע כללי

יום ב' עיוני בזום
יום ו' מעשי בכפר המכביה
החל ב-3.7.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בכפר המכביה בכל הימים

מועד הפתיחה 05/06/2023
מועד הסיום 22/11/2023
שעות הלימוד יום ב' 15:30 - 08:00
יום ד' 15:30 - 08:00
מידע כללי

ימי ד' עיוני בזום
ימי ב' מעשי בכפר המכביה
החל ב-30.8.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בכפר המכביה בכל הימים

מועד הפתיחה 27/06/2023
מועד הסיום 26/10/2023
שעות הלימוד יום א' 15:30 - 08:00
יום ג' 15:30 - 08:00
יום ה' 15:30 - 08:00
מידע כללי

ימים א’, ה’ עיוני בזום
ימי ג’ מעשי בכפר המכביה
החל ב-13.8.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בכפר המכביה בכל הימים

מועד הפתיחה 13/10/2023
מועד הסיום 22/04/2024
שעות הלימוד יום ב' 22:00 - 16:30
יום ו' 14:45 - 08:00
מידע כללי

ימי ב' עיוני בזום
ימי ו' מעשי בכפר המכביה
החל ב-29.1.24 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בכפר המכביה בכל הימים

מסלולי לימוד בראשון לציון
מועד הפתיחה
מועד הסיום
שעות הלימוד
מידע כללי
מועד הפתיחה 08/11/2022
מועד הסיום 19/02/2023
שעות הלימוד יום א' 15:30 - 08:00
יום ג' 15:30 - 08:00
יום ה' 15:30 - 08:00
מידע כללי

ימים א’, ה’ עיוני בזום
ימי ג’ מעשי בראשון לציון
החל ב-25.12.22 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בראשון לציון בכל הימים

מועד הפתיחה 07/12/2022
מועד הסיום 24/05/2023
שעות הלימוד יום ב' 15:30 - 08:00
יום ד' 15:30 - 08:00
מידע כללי

ימי ב' עיוני בזום
ימי ד' מעשי בראשון לציון

החל ב-13.3.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בראשון לציון בכל הימים.

מועד הפתיחה 21/02/2023
מועד הסיום 22/06/2023
שעות הלימוד יום א' 15:30 - 08:00
יום ג' 15:30 - 08:00
יום ה' 15:30 - 08:00
מידע כללי

ימי א', ה' עיוני בזום
ימי ג' מעשי בראשון לציון
החל ב-23.4.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בראשון לציון בכל הימים.

מועד הפתיחה 10/03/2023
מועד הסיום 22/09/2023
שעות הלימוד יום ב' 22:00 - 16:30
יום ו' 14:45 - 08:00
מידע כללי

יום ב' עיוני בזום
יום ו' מעשי בראשון לציון
החל ב-3.7.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בראשון לציון בכל הימים

מועד הפתיחה 05/06/2023
מועד הסיום 20/11/2023
שעות הלימוד יום ב' 15:30 - 08:00
יום ד' 15:30 - 08:00
מידע כללי

ימי ד' עיוני בזום
ימי ב' מעשי בראשון לציון
החל ב-30.8.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בראשון לציון בכל הימים

מועד הפתיחה 27/06/2023
מועד הסיום 26/10/2023
שעות הלימוד יום א' 15:30 - 08:00
יום ג' 15:30 - 08:00
יום ה' 15:30 - 08:00
מידע כללי

ימים א’, ה’ עיוני בזום
ימי ג’ מעשי בראשון לציון
החל ב-13.8.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בראשון לציון בכל הימים

מועד הפתיחה 13/10/2023
מועד הסיום 22/04/2024
שעות הלימוד יום ב' 22:00 - 16:30
יום ו' 14:45 - 08:00
מידע כללי

ימי ב' עיוני בזום
ימי ו' מעשי בראשון לציון
החל ב-29.1.24 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בראשון לציון בכל הימים

מסלולי לימוד בירושלים
מועד הפתיחה
מועד הסיום
שעות הלימוד
מידע כללי
מועד הפתיחה 08/11/2022
מועד הסיום 19/02/2023
שעות הלימוד יום א' 15:30 - 08:00
יום ג' 15:30 - 08:00
יום ה' 15:30 - 08:00
מידע כללי

ימי א', ה' עיוני בזום
ימי ג' מעשי בירושלים
החל ב-25.12.22 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בירושלים בכל הימים

מועד הפתיחה 07/12/2022
מועד הסיום 24/05/2023
שעות הלימוד יום ב' 15:30 - 08:00
יום ד' 15:30 - 08:00
מידע כללי

ימי ב' עיוני בזום
ימי ד' מעשי בירושלים
החל ב-13.3.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בירושלים בכל הימים

מועד הפתיחה 21/02/2023
מועד הסיום 22/06/2023
שעות הלימוד יום א' 15:30 - 08:00
יום ג' 15:30 - 08:00
יום ה' 15:30 - 08:00
מידע כללי

ימים א', ה' עיוני בזום
ימי ג' מעשי בירושלים
החל ב-23.4.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בירושלים בכל הימים

מועד הפתיחה 10/03/2023
מועד הסיום 22/09/2023
שעות הלימוד יום ב' 22:00 - 16:30
יום ו' 14:45 - 08:00
מידע כללי

ימי ב' עיוני בזום
ימי ו' מעשי בירושלים
החל ב-3.7.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בירושלים בכל הימים

מועד הפתיחה 05/06/2023
מועד הסיום 20/11/2023
שעות הלימוד יום ב' 15:30 - 08:00
יום ד' 15:30 - 08:00
מידע כללי

ימי ד' עיוני בזום
ימי ב' מעשי בירושלים
החל ב-30.8.22 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בירושלים בכל הימים

מועד הפתיחה 27/06/2023
מועד הסיום 26/10/2023
שעות הלימוד יום א' 15:30 - 08:00
יום ג' 15:30 - 08:00
יום ה' 15:30 - 08:00
מידע כללי

ימים א’, ה’ עיוני בזום
ימי ג’ מעשי בירושלים
החל ב-13.8.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בירושלים בכל הימים

מועד הפתיחה 13/10/2023
מועד הסיום 22/04/2024
שעות הלימוד יום ב' 22:00 - 16:30
יום ו' 14:45 - 08:00
מידע כללי

ימי ב' עיוני בזום
ימי ו' מעשי בירושלים
החל ב-29.1.24 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בירושלים בכל הימים

מסלולי לימוד בקריית אתא
מועד הפתיחה
מועד הסיום
שעות הלימוד
מידע כללי
מועד הפתיחה 24/10/2022
מועד הסיום 07/03/2023
שעות הלימוד יום ב' 16:00 - 08:30
יום ג' 16:00 - 12:30
יום ד' 16:00 - 08:30
מידע כללי

הקורס יועבר בשפה הערבית פרונטלית בקריית אתא
ימים ג', ד' עיוני
ימי ב' מעשי

מועד הפתיחה 28/10/2022
מועד הסיום 15/05/2023
שעות הלימוד יום ב' 22:00 - 16:30
יום ו' 14:45 - 08:00
מידע כללי

ימי ב' עיוני בזום
ימי ו' מעשי בקריית אתא
החל ב-13.2.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בקריית אתא בכל הימים

מועד הפתיחה 08/11/2022
מועד הסיום 19/02/2023
שעות הלימוד יום א' 16:00 - 08:30
יום ג' 16:00 - 08:30
יום ה' 16:00 - 08:30
מידע כללי

ימים א’, ה’ עיוני בזום
ימי ג’ מעשי בקריית אתא
החל ב-25.12.22 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בקריית אתא בכל הימים.

מועד הפתיחה 07/12/2022
מועד הסיום 24/05/2023
שעות הלימוד יום ב' 16:00 - 08:30
יום ד' 16:00 - 08:30
מידע כללי

ימי ב' עיוני בזום
ימי ד' מעשי בקריית אתא
החל ב-13.3.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בקריית אתא בכל הימים

מועד הפתיחה 14/12/2022
מועד הסיום 17/07/2023
שעות הלימוד יום ב' 22:00 - 16:30
יום ד' 22:00 - 16:30
מידע כללי

ימים ב' עיוני בזום
ימי ד' מעשי בקריית אתא

מועד הפתיחה 26/12/2022
מועד הסיום 23/03/2023
שעות הלימוד יום א' 16:00 - 08:30
יום ב' 16:00 - 08:30
יום ד' 16:00 - 08:30
יום ה' 16:00 - 08:30
מידע כללי

ימים א', ה' עיוני בזום
ימים ב', ד' מעשי בקריית אתא
החל ב-19.2.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בקריית אתא בכל הימים

מועד הפתיחה 02/01/2023
מועד הסיום 15/08/2023
שעות הלימוד יום ב' 21:30 - 16:00
יום ג' 21:30 - 16:00
מידע כללי

הקורס יועבר פרונטלית בקריית אתא בשפה הערבית
ימי ג' עיוני
ימי ב' מעשי

מועד הפתיחה 11/01/2023
מועד הסיום 20/07/2023
שעות הלימוד יום א' 14:00 - 09:00
יום ד' 14:00 - 09:00
מידע כללי

קורס פרונטלי לנשים בלבד בקרית אתא.
ימי א' עיוני
ימי ד' מעשי

מועד הפתיחה 21/02/2023
מועד הסיום 22/06/2023
שעות הלימוד יום א' 16:00 - 08:30
יום ג' 16:00 - 08:30
יום ה' 16:00 - 08:30
מידע כללי

ימי א', ה' עיוני בזום
ימי ג' מעשי בקריית אתא
החל ב-23.4.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בקריית אתא בכל הימים.

מועד הפתיחה 21/02/2023
מועד הסיום 09/07/2023
שעות הלימוד יום א' 22:00 - 16:30
יום ג' 22:00 - 16:30
יום ה' 22:00 - 16:30
מידע כללי

ימי א', ה' עיוני בזום
ימי ג' מעשי בקריית אתא
החל ב-27.4.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בקריית אתא בכל הימים.

מועד הפתיחה 21/04/2023
מועד הסיום 10/11/2023
שעות הלימוד יום ב' 22:00 - 16:30
יום ו' 14:45 - 08:00
מידע כללי

ימי ב' עיוני בזום
ימי ו' מעשי בקריית אתא
החל ב-7.8.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בקריית אתא בכל הימים

מועד הפתיחה 06/06/2023
מועד הסיום 18/09/2023
שעות הלימוד יום ב' 16:00 - 08:30
יום ג' 16:00 - 16:00
יום ד' 16:00 - 08:30
מידע כללי

ימי ב', ד' עיוני בזום
ימי ג' מעשי בקריית אתא
החל ב-19.7.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בקריית אתא בכל הימים

 

מועד הפתיחה 27/06/2023
מועד הסיום 26/10/2023
שעות הלימוד יום א' 15:30 - 08:00
יום ג' 15:30 - 08:00
יום ה' 15:30 - 08:00
מידע כללי

ימים א’, ה’ עיוני בזום
ימי ג’ מעשי בקריית אתא
החל ב-13.8.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בקריית אתא בכל הימים

מסלולי לימוד בבאר שבע
מועד הפתיחה
מועד הסיום
שעות הלימוד
מידע כללי
מועד הפתיחה 07/12/2022
מועד הסיום 24/05/2023
שעות הלימוד יום ב' 15:30 - 08:00
יום ד' 15:30 - 08:00
מידע כללי

ימי ב' עיוני בזום
ימי ד' מעשי בבאר שבע
החל ב-13.3.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי במכון וינגייט בכל הימים

מועד הפתיחה 21/02/2023
מועד הסיום 22/06/2023
שעות הלימוד יום א' 15:30 - 08:00
יום ג' 15:30 - 08:00
יום ה' 15:30 - 08:00
מידע כללי

ימים א’, ה’ עיוני בזום
ימי ג’ מעשי בבאר שבע
החל ב-23.4.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בבאר שבע בכל הימים

מועד הפתיחה 10/03/2023
מועד הסיום 22/09/2023
שעות הלימוד יום ב' 22:00 - 16:30
יום ו' 14:45 - 08:00
מידע כללי

ימי ב’ עיוני בזום
ימי ו’ מעשי בבאר שבע
החל ב-3.7.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בבאר שבע בכל הימים

מועד הפתיחה 05/06/2023
מועד הסיום 20/11/2023
שעות הלימוד יום ב' 15:30 - 08:00
יום ד' 15:30 - 08:00
מידע כללי

ימי ד’ עיוני בזום
ימי ב’ מעשי בבאר שבע
החל ב-30.8.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בבאר שבע בכל הימים

מועד הפתיחה 27/06/2023
מועד הסיום 26/10/2023
שעות הלימוד יום א' 15:30 - 08:00
יום ג' 15:30 - 08:00
יום ה' 15:30 - 08:00
מידע כללי

ימים א’, ה’ עיוני בזום
ימי ג’ מעשי בבאר שבע
החל ב-13.8.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בבאר שבע בכל הימים

מועד הפתיחה 13/10/2023
מועד הסיום 22/04/2024
שעות הלימוד יום ב' 22:00 - 16:30
יום ו' 14:45 - 08:00
מידע כללי

ימי ב’ עיוני בזום
ימי ו’ מעשי בבאר שבע
החל ב-29.1.24 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בבאר שבע בכל הימים

מסלולי לימוד בבאקה אל-גרבייה
מועד הפתיחה
מועד הסיום
שעות הלימוד
מידע כללי
מועד הפתיחה 28/10/2022
מועד הסיום 19/05/2023
שעות הלימוד יום ג' 21:00 - 16:30
יום ו' 14:30 - 08:00
מידע כללי

ימי ג' עיוני בזום
ימי ו' מעשי בבאקה אל-גרבייה
החל ב-14.2.23 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בבאקה אל-גרבייה בכל הימים.

קורס מדריכי חדר כושר

קורס מדריכי חדר כושר ואימון אישי (כושר גופני ובריאות)

ביה"ס למאמנים ולמדריכים ע"ש נט הולמן במכון וינגייט, הוא המוסד המקצועי והוותיק ביותר בארץ להכשרת מדריכי חדר כושר!

בית הספר מכשיר אלפי מדריכים מקצועיים העובדים במכוני הכושר הטובים ביותר בארץ ובחו"ל במשך עשרות שנים.

סגל הרכזים המקצועי משקיע במהלך תהליך ההכשרה בכל אחד מהתלמידים והתלמידות את המיטב שבו.

הלימודים מעניינים, מהנים ומעניקים את הידע המקיף והמקצועי ביותר למדריך חדר הכושר.

הקורס מיועד לאנשים בגילאי 17 ומעלה המתאמנים בצורה מסודרת בחדר כושר והמעוניינים להתמחות בהדרכה של אוכלוסיות שונות בחדר הכושר.

ראש תחום כושר גופני ובריאות: מר אדי קוגן M.A בחינוך גופני.

*ניתן לשלם עם כספי הפיקדון הצבאי.

מטרות הקורס
+ להקנות ידע והבנה במדעי גוף האדם – אנטומיה, פיזיולוגיה של המאמץ, תזונה ופציעות ספורט הרלוונטיים לאימון גופני ולטיפוח מוּדעות על השפעת האימון גופני על הכושר הגופני ומצב הבריאות של אוכלוסיות מגוונות (מבוגרים, קטינים וקשישים) + ללמד את עקרונות האימון והכושר הגופני, במכון הכושר ומחוצה לו, תוך הדגשת הצד הבריאותי והבטיחותי באימונים + להקנות ידע ליישום שיטות מקובלות של אימון גופני, תוך הכרת סוגים שונים של המכשירים וציוד הכושר המקובלים לשימוש באימון גופני במכון הכושר והתאמתם לאוכלוסיות השונות (נשים, גברים, ילדים וקשישים) + להכשיר ולהסמיך כוח אדם מקצועי כמדריכי כושר גופני ובריאות (מכוני כושר) ומדריכי אימון קטינים במכון כושר, שיוכלו להדריך יחידים וקבוצות לטיפוח אורח חיים פעיל ובריא במכוני כושר.

הסמכה

תעודת "מדריך כושר גופני ובריאות (חדרי כושר)" מטעם בית הספר הלאומי למאמנים ולמדריכים - מכון וינגייט, המכון הלאומי למצוינות בספורט.
בהתאם לחוק הספורט

תעודות העשרה נוספות

מדריך כושר אישי
מדריך לאימון רצועות

גיל: 17 ומעלה או שסיים כיתה י"א
השכלה: 12 שנות לימוד**

ותק בענף: שנה אחת לכל הפחות. על המועמד להציג מסמך רשמי וחתום, על היותו מתאמן פעיל של שנה לפחות במכון כושר.
אישור בריאות: המעיד על בריאות תקינה.
מבחן קבלה
ריאיון אישי

**מועמד שהינו תלמיד בי”ס יהיה מי שסיים לימודיו בכיתה י”א ויציג אישור בהתאם מבית ספרו. מועמד שגילו מעל 18 חייב להיות בעל 12 שנות לימוד!תוכנית לימודים

 • לימודי מדעים: 89
  אנטומיה של גוף האדם
  פיזיולוגיה של המערכות
  פיזיולוגיה של המאמץ
  תזונה
  כושר גופני ובריאות 96
  תכנון אימון 70
  אימון רצועות ואימון כושר אישי 12
  עזרה ראשונה 28
  *קבלת ההסמכה מותנית בקורס עזרה ראשונה בתוקף. *ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים.
סילבוס להורדה
קבלו מידע נוסף

לקבלת סילבוס וליצירת קשר השאירו פרטים

  שינוי גודל פונט
  ניגודיות