הכנס את החיפוש שלך

קורס מדריכי חדר כושר

קורס מדריכי חדר כושר

ראש התחום

אדי קוגן - M.A בחינוך גופני
מחיר הקורס
8,990 + 330 דמי הרשמה מוזלים באתר
סה"כ שעות לימוד
309
לכל מסלולי הלימוד

הקורסים הקרובים בשלוחות היחידה

מועד הפתיחה
מועד הסיום
שעות הלימוד
מידע כללי
מועד הפתיחה 02/03/2021
מועד הסיום 02/08/2021
שעות הלימוד יום ב' 16:00 - 08:30
יום ג' 16:00 - 08:30
יום ד' 16:00 - 08:30
מידע כללי

לימודי המדעים – בזום, הלימודים המעשיים – בשלוחה.

מועד הפתיחה 07/04/2021
מועד הסיום 13/12/2021
שעות הלימוד יום ב' 22:15 - 16:45
יום ד' 22:15 - 16:45
מידע כללי

לימודי המדעים – בזום, הלימודים המעשיים בשלוחה.

מועד הפתיחה 09/04/2021
מועד הסיום 17/12/2021
שעות הלימוד יום ד' 21:30 - 16:00
יום ו' 14:30 - 08:00
מידע כללי

הקורס יילמד בשפה הערבית.

לימודי המדעים יועברו בזום ואילו הלימודים המעשיים – בשלוחה.

מועד הפתיחה 11/05/2021
מועד הסיום 05/10/2021
שעות הלימוד יום א' 16:00 - 08:30
יום ג' 16:00 - 08:30
יום ה' 16:00 - 08:30
מידע כללי

לימודי המדעים – בזום, הלימודים המעשיים – בשלוחה.

מועד הפתיחה 04/06/2021
מועד הסיום 28/01/2022
שעות הלימוד יום ב' 22:15 - 16:45
יום ו' 14:30 - 08:00
מידע כללי

לימודי המדעים – בזום, הלימודים המעשיים – בשלוחה.

מועד הפתיחה 13/07/2021
מועד הסיום 28/11/2021
שעות הלימוד יום א' 16:00 - 08:00
יום ב' 16:00 - 08:00
יום ג' 15:30 - 08:00
יום ד' 16:00 - 08:00
יום ה' 16:00 - 08:00
מידע כללי

לימודי המדעים – בזום, הלימודים המעשיים – בשלוחה.

מועד הפתיחה 23/08/2021
מועד הסיום 26/12/2021
שעות הלימוד יום א' 16:00 - 08:30
יום ב' 16:00 - 08:30
יום ד' 16:00 - 08:30
יום ה' 16:00 - 08:30
מידע כללי

לימודי המדעים – בזום, הלימודים המעשיים – בשלוחה.

מועד הפתיחה
מועד הסיום
שעות הלימוד
מידע כללי
מועד הפתיחה 07/04/2021
מועד הסיום 15/11/2021
שעות הלימוד יום ב' 15:30 - 08:00
יום ד' 15:30 - 08:00
מידע כללי

לימודי המדעים יועברו בזום, הלימודים המעשיים – בשלוחה.

מועד הפתיחה 11/05/2021
מועד הסיום 05/10/2021
שעות הלימוד יום א' 15:30 - 08:00
יום ג' 15:30 - 08:00
יום ה' 15:30 - 08:00
מידע כללי

לימודי המדעים יועברו בזום, הלימודים המעשיים – בשלוחה.

מועד הפתיחה 04/06/2021
מועד הסיום 28/01/2022
שעות הלימוד יום ב' 22:00 - 16:45
יום ו' 14:30 - 08:00
מידע כללי

לימודי המדעים יועברו בזום, הלימודים המעשיים – בשלוחה.

מועד הפתיחה 13/07/2021
מועד הסיום 14/11/2021
שעות הלימוד יום א' 15:30 - 08:00
יום ב' 15:30 - 08:00
יום ג' 15:30 - 08:00
יום ד' 15:30 - 08:00
יום ה' 15:30 - 08:00
מידע כללי

לימודי המדעים יועברו בזום, הלימודים המעשיים – בשלוחה.

מועד הפתיחה 23/08/2021
מועד הסיום 30/12/2021
שעות הלימוד יום א' 15:30 - 08:00
יום ב' 15:30 - 08:00
יום ד' 15:30 - 08:00
יום ה' 15:30 - 08:00
מידע כללי

לימודי המדעים יועברו בזום, הלימודים המעשיים – בשלוחה.

מועד הפתיחה
מועד הסיום
שעות הלימוד
מידע כללי
מועד הפתיחה 07/04/2021
מועד הסיום 15/11/2021
שעות הלימוד יום ב' 15:30 - 08:00
יום ד' 15:30 - 08:00
מידע כללי

לימודי המדעים – בזום, הלימודים המעשיים – בשלוחה.

מועד הפתיחה 11/05/2021
מועד הסיום 05/10/2021
שעות הלימוד יום א' 15:30 - 08:00
יום ג' 15:30 - 08:00
יום ה' 15:30 - 08:00
מידע כללי

לימודי המדעים – בזום, הלימודים המעשיים – בשלוחה.

מועד הפתיחה 04/06/2021
מועד הסיום 28/01/2022
שעות הלימוד יום ב' 22:15 - 16:45
יום ו' 14:30 - 08:00
מידע כללי

לימודי המדעים – בזום, הלימודים המעשיים – בשלוחה.

מועד הפתיחה 13/07/2021
מועד הסיום 14/11/2021
שעות הלימוד יום א' 15:30 - 08:00
יום ב' 15:30 - 08:00
יום ג' 15:30 - 08:00
יום ה' 15:30 - 08:00
מידע כללי

לימודי המדעים – בזום, הלימודים המעשיים – בשלוחה.

מועד הפתיחה 23/08/2021
מועד הסיום 30/12/2021
שעות הלימוד יום א' 15:30 - 08:00
יום ב' 15:30 - 08:00
יום ד' 15:30 - 08:00
יום ה' 15:30 - 08:00
מידע כללי

לימודי המדעים – בזום, הלימודים המעשיים – בשלוחה.

מועד הפתיחה
מועד הסיום
שעות הלימוד
מידע כללי
מועד הפתיחה 07/04/2021
מועד הסיום 15/11/2021
שעות הלימוד יום ב' 15:30 - 08:00
יום ד' 15:30 - 08:00
מידע כללי

לימודי המדעים – בזום, הלימודים המעשיים – בשלוחה.

מועד הפתיחה 11/05/2021
מועד הסיום 05/10/2021
שעות הלימוד יום א' 15:30 - 08:00
יום ג' 15:30 - 08:00
יום ה' 15:30 - 08:00
מידע כללי

לימודי המדעים – בזום, הלימודים המעשיים – בשלוחה.

מועד הפתיחה 04/06/2021
מועד הסיום 28/01/2022
שעות הלימוד יום ב' 22:15 - 16:45
יום ו' 14:30 - 08:00
מידע כללי

לימודי המדעים – בזום, הלימודים המעשיים – בשלוחה.

מועד הפתיחה 13/07/2021
מועד הסיום 14/11/2021
שעות הלימוד יום א' 15:30 - 08:00
יום ב' 15:30 - 08:00
יום ג' 15:30 - 08:00
יום ד' 15:30 - 08:00
יום ה' 15:30 - 08:00
מידע כללי

לימודי המדעים – בזום, הלימודים המעשיים – בשלוחה.

מועד הפתיחה 23/08/2021
מועד הסיום 30/12/2021
שעות הלימוד יום א' 15:30 - 08:00
יום ב' 15:30 - 08:00
יום ד' 15:30 - 08:00
יום ה' 15:30 - 08:00
מידע כללי

לימודי המדעים – בזום, הלימודים המעשיים – בשלוחה.

מועד הפתיחה
מועד הסיום
שעות הלימוד
מידע כללי
מועד הפתיחה 02/03/2021
מועד הסיום 02/08/2021
שעות הלימוד יום ב' 15:30 - 08:00
יום ג' 15:30 - 08:00
יום ד' 15:30 - 08:00
מידע כללי

לימודי המדעים – בזום, הלימודים המעשיים – במכון וינגייט.

מועד הפתיחה 07/04/2021
מועד הסיום 15/11/2021
שעות הלימוד יום ב' 15:30 - 08:00
יום ד' 15:30 - 08:00
מידע כללי

לימודי המדעים – בזום, הלימודים המעשיים – במכון וינגייט.

מועד הפתיחה 07/04/2021
מועד הסיום 13/12/2021
שעות הלימוד יום ב' 22:15 - 16:45
יום ד' 22:15 - 16:45
מידע כללי

לימודי המדעים – בזום, הלימודים המעשיים – במכון וינגייט.

מועד הפתיחה 09/04/2021
מועד הסיום 17/12/2021
שעות הלימוד יום ד' 21:30 - 16:00
יום ו' 14:30 - 08:00
מידע כללי

הקורס יילמד בשפה הערבית. יילמד באופן פרונטלי ככל שיתאפשר.

מועד הפתיחה 16/04/2021
מועד הסיום 10/12/2021
שעות הלימוד יום ב' 22:15 - 16:45
יום ו' 14:30 - 08:00
מידע כללי

לימודי המדעים – בזום, הלימודים המעשיים – במכון וינגייט.

מועד הפתיחה 21/04/2021
מועד הסיום 20/12/2021
שעות הלימוד יום ב' 22:15 - 16:45
יום ד' 22:15 - 16:45
מידע כללי

הקורס יילמד בשפה הרוסית. הקורס יילמד באופן פרונטלי ככל שיתאפשר.

מועד הפתיחה 11/05/2021
מועד הסיום 05/10/2021
שעות הלימוד יום א' 15:30 - 08:00
יום ג' 15:30 - 08:00
יום ה' 15:30 - 08:00
מידע כללי

לימודי המדעים – בזום, הלימודים המעשיים – במכון וינגייט.

מועד הפתיחה 13/07/2021
מועד הסיום 14/11/2021
שעות הלימוד יום א' 15:30 - 08:00
יום ב' 15:30 - 08:00
יום ג' 15:30 - 08:00
יום ד' 15:30 - 08:00
יום ה' 15:30 - 08:00
מידע כללי

לימודי המדעים – בזום, הלימודים המעשיים – במכון וינגייט.

מועד הפתיחה 23/08/2021
מועד הסיום 30/12/2021
שעות הלימוד יום א' 15:30 - 08:00
יום ב' 15:30 - 08:00
יום ד' 15:30 - 08:00
יום ה' 15:30 - 08:00
מידע כללי

לימודי המדעים – בזום, הלימודים המעשיים – במכון וינגייט.

מועד הפתיחה 05/10/2021
מועד הסיום 26/08/2022
שעות הלימוד יום ה' 16:00 - 08:30
מידע כללי

לימודי המדעים – בזום, הלימודים המעשיים – במכון וינגייט.

קורס מדריכי חדר כושר

ביה”ס למאמנים ולמדריכים ע”ש נט הולמן במכון וינגייט, הוא המוסד המקצועי והוותיק ביותר בארץ להכשרת מדריכי חדר כושר!
בית הספר מכשיר אלפי מדריכים מקצועיים העובדים במכוני הכושר הטובים ביותר בארץ ובחו”ל במשך עשרות שנים.
סגל הרכזים המקצועי משקיע במהלך תהליך ההכשרה בכל אחד מהתלמידים והתלמידות את המיטב שבו.
הלימודים מעניינים, מהנים ומעניקים את הידע המקיף והמקצועי ביותר למדריך חדר הכושר.
הקורס מיועד לאנשים בגילאי 17 ומעלה המתאמנים בצורה מסודרת בחדר כושר והמעוניינים להתמחות בהדרכה של אוכלוסיות שונות בחדר הכושר.

ראש תחום כושר גופני ובריאות:
מר אדי קוגן M.A בחינוך גופני.

*ניתן לשלם עם כספי הפיקדון הצבאי.

מטרות הקורס
+ להקנות ידע והבנה במדעי גוף האדם – אנטומיה, פיזיולוגיה של המאמץ, תזונה ופציעות ספורט, הרלוונטיים לאימון גופני ולטיפוח מוּדעות על השפעת האימון גופני על הכושר הגופני ומצב הבריאות של אוכלוסיות מגוונות (מבוגרים, קטינים וקשישים) + ללמד את עקרונות האימון והכושר הגופני, במכון הכושר ומחוצה לו, תוך הדגשת הצד הבריאותי והבטיחותי באימונים + להקנות ידע ליישום שיטות מקובלות של אימון גופני, תוך הכרת סוגים שונים של המכשירים וציוד הכושר המקובלים לשימוש באימון גופני במכון הכושר והתאמתם לאוכלוסיות השונות (נשים, גברים, ילדים וקשישים) + להכשיר ולהסמיך כוח אדם מקצועי כמדריכי כושר גופני ובריאות (מכוני כושר) ומדריכי אימון קטינים במכון כושר, שיוכלו להדריך יחידים וקבוצות לטיפוח אורח חיים פעיל ובריא במכוני כושר.

הסמכה

מדריך כושר גופני ובריאות (חדרי כושר) מטעם ביה"ס למאמנים ולמדריכים ע"ש נט הולמן על-פי חוק הספורט

תעודות העשרה נוספות

מדריך כושר אישי
מדריך לאימון רצועות
תנאי הקבלה:

גיל: 17 ומעלה או שסיים כיתה י”א
ותק בענף: שנה אחת* לכל הפחות
השכלה: 12 שנות לימוד**
אישור בריאות המעיד על בריאות תקינה.
מבחן קבלה
ריאיון אישי

*נדרש אישור פורמלי חתום ממכון כושר המעיד על ותק בן שנה אחת, לכל הפחות.
**תלמידי תיכון מעל גיל 17 נדרשים להביא אישור מביה”ס על לימודים מן המניין.תוכנית לימודים

 • לימודי מדעים:89
  אנטומיה של גוף האדם
  פיזיולוגיה של המערכות
  פיזיולוגיה של המאמץ
  תזונה
  מדעי הכושר והאימון הגופני:220
  פעילות גופנית בבריאות ובחולי
  תורת התנועה (קינזיולוגיה)
  פציעות ספורט
  תורת הכושר הגופני
  תרגילים ושיטות אימון במכון כושר
  בניית תוכניות אימון וניהול מכון כושר
  השתלמות אימון אישי + אימון רצועות
  עזרה ראשונה
  *קבלת ההסמכה מותנית בקורס עזרה ראשונה בתוקף.
סילבוס להורדה
מתעניינים בלימודים?
מלא פרטיך ויועץ לימודים יחזור אליך בהקדם