הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

קורס מדריכי חדר כושר

קורס מדריכי חדר כושר

ראש התחום
אדי קוגן - M.A בחינוך גופני
טלפון
3063* 3063*
מחיר
8,990
+ 390
סה"כ שעות לימוד
295
לכל מסלולי הלימוד

לחצו על השלוחה הרצויה

מסלולי לימוד במכון וינגייט
מועד הפתיחה
מועד הסיום
שעות הלימוד
מידע כללי
מועד הפתיחה 26/08/2024
מועד הסיום 10/11/2024
שעות הלימוד יום א' 15:30 - 08:00
יום ב' 15:30 - 08:00
יום ג' 15:30 - 08:00
יום ד' 15:30 - 08:00
יום ה' 15:30 - 08:00
מידע כללי

מסלול High Speed
ימים א’, ג', ה’ מדעים בזום
ימי ב’, ד' מעשי במכון וינגייט
החל ב-26.9.24 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי במכון וינגייט בכל הימים.

מועד הפתיחה 09/09/2024
מועד הסיום 02/12/2024
שעות הלימוד יום א' 21:30 - 16:00
יום ב' 21:30 - 16:00
יום ג' 21:30 - 16:00
יום ד' 21:30 - 16:00
יום ה' 21:30 - 16:00
מידע כללי

מסלול High Speed
ימים א’, ג', ה’ מדעים בזום
ימי ב’, ד' מעשי במכון וינגייט
החל ב-27.10.24 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי במכון וינגייט בכל הימים.

מועד הפתיחה 29/10/2024
מועד הסיום 13/02/2025
שעות הלימוד יום א' 15:30 - 08:00
יום ג' 15:30 - 08:00
יום ה' 15:30 - 08:00
מידע כללי

ימים א’, ה’ מדעים בזום
ימי ג’ מעשי במכון וינגייט
החל ב-12.12.24 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי במכון וינגייט בכל הימים

 

מועד הפתיחה 31/10/2024
מועד הסיום 14/08/2025
שעות הלימוד יום ה' 16:00 - 08:30
מידע כללי

הקורס יועבר פרונטלית במכון וינגייט.

מועד הפתיחה 01/11/2024
מועד הסיום 16/05/2025
שעות הלימוד יום ד' 15:00 - 08:30
יום ו' 14:15 - 08:00
מידע כללי

הקורס יועבר בשפה הערבית
ימי ד' מדעים בזום
ימי ו' מעשי במכון וינגייט
החל ב-26.2.25 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי במכון וינגייט בכל הימים.

מועד הפתיחה 05/11/2024
מועד הסיום 27/03/2025
שעות הלימוד יום א' 21:30 - 16:00
יום ג' 21:30 - 16:00
יום ה' 21:30 - 16:00
מידע כללי

ימים א’, ה’ מדעים בזום
ימי ג’ מעשי במכון וינגייט
החל ב-29.12.24 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי במכון וינגייט בכל הימים

מועד הפתיחה 06/11/2024
מועד הסיום 11/05/2025
שעות הלימוד יום א' 21:30 - 16:00
יום ד' 21:30 - 16:00
מידע כללי

הקורס יועבר בשפה הרוסית
Курс читается на русском языке
ימי א' מדעים בזום
ימי ד' מעשי במכון וינגייט
החל ב-23.2.25 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי במכון וינגייט בכל הימים.

מועד הפתיחה 11/11/2024
מועד הסיום 12/01/2025
שעות הלימוד יום א' 16:00 - 08:30
יום ב' 16:00 - 08:30
יום ג' 16:00 - 08:30
יום ד' 16:00 - 08:30
יום ה' 16:00 - 08:30
מידע כללי

מסלול High Speed
ימים א’, ג', ה’ מדעים בזום
ימי ב’, ד' מעשי במכון וינגייט
החל ב-12.12.24 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי במכון וינגייט בכל הימים.

מועד הפתיחה 20/12/2024
מועד הסיום 11/07/2025
שעות הלימוד יום ב' 22:00 - 16:30
יום ו' 14:45 - 08:00
מידע כללי

ימי ב’ מדעים בזום
ימי ו’ מעשי במכון וינגייט
החל ב-31.3.25 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי במכון וינגייט בכל הימים.

מסלולי לימוד בתל אביב - כפר המכביה
מועד הפתיחה
מועד הסיום
שעות הלימוד
מידע כללי
מועד הפתיחה 26/08/2024
מועד הסיום 10/11/2024
שעות הלימוד יום א' 15:30 - 08:00
יום ב' 15:30 - 08:00
יום ג' 15:30 - 08:00
יום ד' 15:30 - 08:00
יום ה' 15:30 - 08:00
מידע כללי

מסלול High Speed
ימים א’, ג', ה’ מדעים בזום
ימי ב’, ד' מעשי בכפר המכביה
החל ב-26.9.24 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בכפר המכביה בכל הימים.

מועד הפתיחה 09/09/2024
מועד הסיום 02/12/2024
שעות הלימוד יום א' 21:30 - 16:00
יום ב' 21:30 - 16:00
יום ג' 21:30 - 16:00
יום ד' 21:30 - 16:00
יום ה' 21:30 - 16:00
מידע כללי

מסלול High Speed
ימים א’, ג', ה’ מדעים בזום
ימי ב’, ד' מעשי בכפר המכביה
החל ב-27.10.24 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בכפר המכביה בכל הימים.

מועד הפתיחה 11/11/2024
מועד הסיום 12/01/2025
שעות הלימוד יום א' 16:00 - 08:30
יום ב' 16:00 - 08:30
יום ג' 16:00 - 08:30
יום ד' 16:00 - 08:30
יום ה' 16:00 - 08:30
מידע כללי

מסלול High Speed
ימים א’, ג', ה’ מדעים בזום
ימי ב’, ד' מעשי בכפר המכביה
החל ב-12.12.24 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בכפר המכביה בכל הימים.

מועד הפתיחה 20/12/2024
מועד הסיום 11/07/2025
שעות הלימוד יום ב' 22:00 - 16:30
יום ו' 14:45 - 08:00
מידע כללי

ימי ב’ מדעים בזום
ימי ו’ מעשי בכפר המכביה
החל ב-31.3.25 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בכפר המכביה בכל הימים.

מסלולי לימוד בראשון לציון
מועד הפתיחה
מועד הסיום
שעות הלימוד
מידע כללי
מועד הפתיחה 26/08/2024
מועד הסיום 10/11/2024
שעות הלימוד יום א' 15:30 - 08:00
יום ב' 15:30 - 08:00
יום ג' 15:30 - 08:00
יום ד' 15:30 - 08:00
יום ה' 15:30 - 08:00
מידע כללי

מסלול High Speed
ימים א’, ג', ה’ מדעים בזום
ימי ב’, ד' מעשי בראשון לציון
החל ב-26.9.24 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בראשון לציון בכל הימים.

מועד הפתיחה 09/09/2024
מועד הסיום 02/12/2024
שעות הלימוד יום א' 21:30 - 16:00
יום ב' 21:30 - 16:00
יום ג' 21:30 - 16:00
יום ד' 21:30 - 16:00
יום ה' 21:30 - 16:00
מידע כללי

מסלול High Speed
ימים א’, ג', ה’ מדעים בזום
ימי ב’, ד' מעשי בראשון לציון
החל ב-27.10.24 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בראשון לציון בכל הימים.

מועד הפתיחה 11/11/2024
מועד הסיום 12/01/2025
שעות הלימוד יום א' 16:00 - 08:30
יום ב' 16:00 - 08:30
יום ג' 16:00 - 08:30
יום ד' 16:00 - 08:30
יום ה' 16:00 - 08:30
מידע כללי

מסלול High Speed
ימים א’, ג', ה’ מדעים בזום
ימי ב’, ד' מעשי בראשון לציון
החל ב-12.12.24 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בראשון לציון בכל הימים.

מועד הפתיחה 20/12/2024
מועד הסיום 11/07/2025
שעות הלימוד יום ב' 22:00 - 16:30
יום ו' 14:45 - 08:00
מידע כללי

ימי ב’ מדעים בזום
ימי ו’ מעשי בראשון לציון
החל ב-31.3.25 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בראשון לציון בכל הימים.

מסלולי לימוד בירושלים
מועד הפתיחה
מועד הסיום
שעות הלימוד
מידע כללי
מועד הפתיחה 26/08/2024
מועד הסיום 10/11/2024
שעות הלימוד יום א' 15:30 - 08:00
יום ב' 15:30 - 08:00
יום ג' 15:30 - 08:00
יום ד' 15:30 - 08:00
יום ה' 15:30 - 08:00
מידע כללי

מסלול High Speed
ימים א’, ג', ה’ מדעים בזום
ימי ב’, ד' מעשי בירושלים
החל ב-26.9.24 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בירושלים בכל הימים.

מועד הפתיחה 09/09/2024
מועד הסיום 02/12/2024
שעות הלימוד יום א' 21:30 - 16:00
יום ב' 21:30 - 16:00
יום ג' 21:30 - 16:00
יום ד' 21:30 - 16:00
יום ה' 21:30 - 16:00
מידע כללי

מסלול High Speed
ימים א’, ג', ה’ מדעים בזום
ימי ב’, ד' מעשי בירושלים
החל ב-27.10.24 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בירושלים בכל הימים.

מועד הפתיחה 11/11/2024
מועד הסיום 12/01/2025
שעות הלימוד יום א' 16:00 - 08:30
יום ב' 16:00 - 08:30
יום ג' 16:00 - 08:30
יום ד' 16:00 - 08:30
יום ה' 16:00 - 08:30
מידע כללי

מסלול High Speed
ימים א’, ג', ה’ מדעים בזום
ימי ב’, ד' מעשי בירושלים
החל ב-12.12.24 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בירושלים בכל הימים.

מועד הפתיחה 20/12/2024
מועד הסיום 11/07/2025
שעות הלימוד יום ב' 22:00 - 16:30
יום ו' 14:45 - 08:00
מידע כללי

ימי ב’ מדעים בזום
ימי ו’ מעשי בירושלים
החל ב-31.3.25 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בירושלים בכל הימים.

מסלולי לימוד בקריית אתא
מועד הפתיחה
מועד הסיום
שעות הלימוד
מידע כללי
מועד הפתיחה 26/08/2024
מועד הסיום 10/11/2024
שעות הלימוד יום א' 16:00 - 08:30
יום ב' 16:00 - 08:30
יום ג' 16:00 - 08:30
יום ד' 16:00 - 08:30
יום ה' 16:00 - 08:30
מידע כללי

מסלול High Speed
ימים א’, ג', ה’ 16:00-8:00 מדעים בזום
ימי ב’, ד' 16:00-8:30 מעשי בקריית אתא
החל ב-26.9.24 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בקריית אתא בכל הימים.

מועד הפתיחה 09/09/2024
מועד הסיום 02/12/2024
שעות הלימוד יום א' 21:30 - 16:00
יום ב' 21:30 - 16:00
יום ג' 21:30 - 16:00
יום ד' 21:30 - 16:00
יום ה' 21:30 - 16:00
מידע כללי

מסלול High Speed
ימים א’, ג', ה’ מדעים בזום
ימי ב’, ד' מעשי בקריית אתא
החל ב-27.10.24 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בקריית אתא בכל הימים.

מועד הפתיחה 29/10/2024
מועד הסיום 13/02/2025
שעות הלימוד יום א' 16:00 - 08:30
יום ג' 16:00 - 08:30
יום ה' 16:00 - 08:30
מידע כללי

ימים א’, ה’ 16:00-8:00 מדעים בזום
ימי ג’ 16:00-8:30 מעשי בקריית אתא
החל ב-12.12.24 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בקריית אתא בכל הימים

 

מועד הפתיחה 04/11/2024
מועד הסיום 09/04/2025
שעות הלימוד יום ב' 16:00 - 08:30
יום ג' 16:00 - 08:30
יום ד' 16:00 - 08:30
מידע כללי

קורס פרונטלי בשפה הערבית קריית אתא
ימים ב', ג' מדעים + מעשי
ימי ד' מדעים

 

 

מועד הפתיחה 05/11/2024
מועד הסיום 27/03/2025
שעות הלימוד יום א' 21:30 - 16:00
יום ג' 21:30 - 16:00
יום ה' 21:30 - 16:00
מידע כללי

ימים א’, ה’ מדעים בזום
ימי ג’ מעשי בקריית אתא
החל ב-29.12.24 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בבקריית אתא בכל הימים

מועד הפתיחה 11/11/2024
מועד הסיום 12/01/2025
שעות הלימוד יום א' 16:00 - 08:30
יום ב' 16:00 - 08:30
יום ג' 16:00 - 08:30
יום ד' 16:00 - 08:30
יום ה' 16:00 - 08:30
מידע כללי

מסלול High Speed
ימים א’, ג', ה’ מדעים בזום
ימי ב’, ד' מעשי בקריית אתא
החל ב-12.12.24 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בקריית אתא בכל הימים.

מועד הפתיחה 20/12/2024
מועד הסיום 11/07/2025
שעות הלימוד יום ב' 22:00 - 16:30
יום ו' 14:45 - 08:00
מידע כללי

ימי ב’ מדעים בזום
ימי ו’ מעשי בקריית אתא
החל ב-31.3.25 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בקריית אתא בכל הימים.

מסלולי לימוד בבאר שבע
מועד הפתיחה
מועד הסיום
שעות הלימוד
מידע כללי
מועד הפתיחה 26/08/2024
מועד הסיום 10/11/2024
שעות הלימוד יום א' 15:30 - 08:00
יום ב' 15:30 - 08:00
יום ג' 15:30 - 08:00
יום ד' 15:30 - 08:00
יום ה' 15:30 - 08:00
מידע כללי

מסלול High Speed
ימים א’, ג', ה’ מדעים בזום
ימי ב’, ד' מעשי בבאר שבע
החל ב-26.9.24 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בבאר שבע בכל הימים.

מועד הפתיחה 09/09/2024
מועד הסיום 02/12/2024
שעות הלימוד יום א' 21:30 - 16:00
יום ב' 21:30 - 16:00
יום ג' 21:30 - 16:00
יום ד' 21:30 - 16:00
יום ה' 21:30 - 16:00
מידע כללי

מסלול High Speed
ימים א’, ג', ה’ מדעים בזום
ימי ב’, ד' מעשי בבאר שבע
החל ב-27.10.24 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בבאר שבע בכל הימים.

מועד הפתיחה 11/11/2024
מועד הסיום 12/01/2025
שעות הלימוד יום א' 16:00 - 08:30
יום ב' 16:00 - 08:30
יום ג' 16:00 - 08:30
יום ד' 16:00 - 08:30
יום ה' 16:00 - 08:30
מידע כללי

מסלול High Speed
ימים א’, ג', ה’ מדעים בזום
ימי ב’, ד' מעשי בבאר שבע
החל ב-12.12.24 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בבאר שבע בכל הימים.

מועד הפתיחה 20/12/2024
מועד הסיום 11/07/2025
שעות הלימוד יום ב' 22:00 - 16:30
יום ו' 14:45 - 08:00
מידע כללי

ימי ב’ מדעים בזום
ימי ו’ מעשי בבאר שבע
החל ב-31.3.25 הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בבאר שבע בכל הימים.

קורס מדריכי חדר כושר

הקורס מקנה 14 נקודות זיכוי לממשיכים לתואר ראשון במנהל עסקים או פסיכולוגיה, במרכז האקדמי למשפט ועסקים בר"ג (לבעלי תעודת בגרות בממוצע 80+ בלבד).

*ייתכן שבתאריכים מסויימים לימודי המדעים בשפה העברית בזום יתחילו ב-8:00 ולא ב-8:30.

קורס מדריכי חדר כושר ואימון אישי (כושר גופני ובריאות)

ביה"ס למאמנים ולמדריכים ע"ש נט הולמן במכון וינגייט, הוא המוסד המקצועי והוותיק ביותר בארץ להכשרת מדריכי חדר כושר!

בית הספר מכשיר אלפי מדריכים מקצועיים העובדים במכוני הכושר הטובים ביותר בארץ ובחו"ל במשך עשרות שנים.

סגל הרכזים המקצועי משקיע במהלך תהליך ההכשרה בכל אחד מהתלמידים והתלמידות את המיטב שבו.

הלימודים מעניינים, מהנים ומעניקים את הידע המקיף והמקצועי ביותר למדריך חדר הכושר.

הקורס מיועד לאנשים בגילאי 17 ומעלה המתאמנים בצורה מסודרת בחדר כושר והמעוניינים להתמחות בהדרכה של אוכלוסיות שונות בחדר הכושר.

ראש תחום כושר גופני ובריאות: מר אדי קוגן M.A בחינוך גופני.

*ניתן לשלם עם כספי הפיקדון הצבאי.

שימו לב! בקורסים שיתקיימו בשלוחות מכון וינגייט יתכן ששניים/שלושה מפגשים יתקיימו במכון וינגייט.

צוות הרכזים:

מטרות הקורס
+ להקנות ידע והבנה במדעי גוף האדם – אנטומיה, פיזיולוגיה של המאמץ, תזונה ופציעות ספורט הרלוונטיים לאימון גופני ולטיפוח מוּדעות על השפעת האימון גופני על הכושר הגופני ומצב הבריאות של אוכלוסיות מגוונות (מבוגרים, קטינים וקשישים) + ללמד את עקרונות האימון והכושר הגופני, במכון הכושר ומחוצה לו, תוך הדגשת הצד הבריאותי והבטיחותי באימונים + להקנות ידע ליישום שיטות מקובלות של אימון גופני, תוך הכרת סוגים שונים של המכשירים וציוד הכושר המקובלים לשימוש באימון גופני במכון הכושר והתאמתם לאוכלוסיות השונות (נשים, גברים, ילדים וקשישים) + להכשיר ולהסמיך כוח אדם מקצועי כמדריכי כושר גופני ובריאות (מכוני כושר) ומדריכי אימון קטינים במכון כושר, שיוכלו להדריך יחידים וקבוצות לטיפוח אורח חיים פעיל ובריא במכוני כושר.

הסמכה

תעודת "מדריך כושר גופני ובריאות (מכוני כושר) ואימון קטינים בחדרי כושר" מטעם בית הספר הלאומי למאמנים ולמדריכים - מכון וינגייט, המכון הלאומי למצוינות בספורט.
בהתאם לחוק הספורט

תעודות העשרה נוספות

מדריך כושר אישי
מדריך לאימון רצועות
עזרה ראשונה

תנאי קבלה:

ועדת קבלה לקורס

על המועמד/ת לעמוד בכל תנאי הקבלה הבאים:

גיל: 17 ומעלה או סיום כיתה יא'.

מועמד שגילו מעל 18, חייב להיות בעל 12 שנות לימוד

אישור רפואי: המאשר כי מצבו הרפואי אינו מונע ממנו להשתתף בקורס.

ניסיון באימון: שנת ותק אחת לפחות מחדר כושר (לא סטודיו, קרוספיט, אימונים אישיים, פילאטיס וכיוצ"ב). יש להוריד את הטופס כאן ולהחתים אותו בחדר הכושר בו התאמנתם.
*במקרים בהם המועמד/ת מתאמן/ת במתקן סטודיו / קרוספיט / אימונים אישיים וכיוצ"בהכולל מכשירי חדר כושר יש לציין על גבי האישור שהמתקן כולל מכשירי חדר כושר.

לא יתקבל לקורס מועמד/ת שלא עונים על דרישות הקורס.

על אף הנאמר, ניתן לקבל 2 תלמידים שאינם עומדים בסעיף הוותק של שנה בחדר הכושר על פי החלטת הוועדה ובתנאי שעומדים ביתר תנאי הקורס.

ועדת הקבלה, נפתחת בהסבר כללי על מבנה ודרישות הקורס על-פי מנהל הספורט ובית הספר למאמנים. לאחר מכן, תמלאו שאלון בו נדרש ידע בסיסי באימון בחדר כושר הכולל היכרות עם תרגילים לקבוצות שרירים שונות בחדר כושר.

בסיום, ייערך ריאיון אישי עם צוות הקורס בה תציגו את עצמכם ותישאלו שאלות בהקשר לעבר הלימודי והקשר לעולם הספורט וחדר כושר בפרט.

לאחר סיום המבדק, תישלח תשובה מהמזכירות על קבלה או אי קבלה לקורס.תוכנית לימודים

 • לימודי מדעים: 89
  אנטומיה של גוף האדם
  פיזיולוגיה של המערכות
  פיזיולוגיה של המאמץ
  תזונה
  כושר גופני ובריאות 96
  תכנון אימון 70
  אימון רצועות ואימון כושר אישי 12
  עזרה ראשונה 28
  *קבלת ההסמכה מותנית בקורס עזרה ראשונה בתוקף. *ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים.
  **מבחנים ושיעורי עזר, לא יתקיימו בהכרח ביום הלימודים.
סילבוס להורדה
שלחו לי מידע נוסף

לקבלת סילבוס וליצירת קשר השאירו פרטים