הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

הגשת מועמדות לפרס מפעל חיים בספורט

ההרשמה נסגרה!

מכון וינגייט, המכון הלאומי למצוינות בספורט, מזמין את הציבור להציע מועמדות ומועמדים לקבלת אות על מפעל חיים בספורט שיוענק על-ידי מכון וינגייט במעמד שר התרבות והספורט, מר חילי טרופר.

פרס כספי בסך 50,000 ₪ לזוכה בכל קטגוריה

בראש ועדת הפרס יעמוד נשיאה ה-10 של מדינת ישראל, מר רובי ריבלין.

האות יוענק לאנשים בעלי תרומה יוצאת דופן לספורט הישראלי בקטגוריות הבאות:

• ספורטאי/ת
• מאמן/ת
• איש/ת ניהול בתחום הספורט
• איש/ת חינוך או איש/ת רשות מקומית מתחום הספורט
• חוקר/ת אקדמיה בתחום הספורט

 

תמצית ההנחיות המחייבות לכתיבת ההמלצה
בהמלצה המוגשת ייכללו:
1. קורות חיים מתומצתים של המועמד/ת תוך הדגשת הרלוונטיות לקטגוריה אליה הוא מועמד/ת (בהיקף של עד 500 מילים)
2. נימוקים לתרומתו/ה יוצאת הדופן של המועמד/ת בהקשר לקטגוריה הרלוונטית
3. פרטי יצירת קשר של המועמד/ת
4. פרטי יצירת קשר של הממליץ/ה
5. 2 המלצות נוספות (מלבד המלצת מגיש המועמדות)
6. תמונה עדכנית של המועמד/ת באיכות טובה בציון שם הצלם (אם נדרש)

 

תנאי הסף למועמדות
הצעת מועמדות תוגש רק לגבי מועמד/ת העומד/ת בכל התנאים הבאים במצטבר:
1. המועמד אזרח ישראלי אשר מרכז פעילותו הספורטיבית או הקהילתית חברתית בישראל
2. במקרה שמגיש המועמדות אינו המועמד עצמו – נא לצרף אישור המעיד על הסכמת המועמד להגשת הצעת המועמדות בשמו וכן שהוא מכיר את תקנון הפרס ומסכים שמועמדותו תהיה כפופה להוראותיו
3. פעילותו של המועמד/ת בתחום הספורט נמשכה (או נמשכת) לפחות 10 שנים במצטבר
4. המועמד/ת בין החיים במועד ביצוע הליך השיפוט וקבלת ההחלטה על הזוכה

 

חל איסור להמליץ על יותר ממועמד אחד בכל קטגוריה.

המלצות שלא תעמודנה בכללי ההגשה כפי שצוינו בתמצית ההנחיות לעיל – לא תידונה בוועדה.

 

את ההמלצות יש להגיש באמצעות הטופס המקוון עד ליום ראשון, ג' באדר ב', תשפ"ב, 6 מרץ 2022.
לא תתקבלנה המלצות שתוגשנה באיחור!

לתקנון הפרס לחץ כאן

טופס הגשת מועמדות

חובה למלא את כל השדות בטופס כולל צירוף ארבעת הקבצים: קורות חיים, תמונה של המועמד, ו-2 המלצות. מועמדות שתישלח ללא כל הפרטים לא תתקבל.