הכנס את החיפוש שלך

הודעות פטור

הודעות פטור ממכרז/ספק יחיד/ספק חוץ

מס' הודעה
סוג ההודעה
שם ההודעה
תאריך קבלת ההחלטה
עיקרי ההחלטה
מספר המכרז:
סוג ההודעה
תאריך קבלת ההחלטה
מספר המכרז:
סוג ההודעה
תאריך קבלת ההחלטה
מספר המכרז:
סוג ההודעה
תאריך קבלת ההחלטה
מספר המכרז:
סוג ההודעה
תאריך קבלת ההחלטה
מספר המכרז:
סוג ההודעה
תאריך קבלת ההחלטה
מספר המכרז:
סוג ההודעה
תאריך קבלת ההחלטה
1 2 3
טופס הצטרפות לרשימת תפוצה
אם הנכם מעוניינים לקבל עדכונים על מכרזים חדשים תוכלו להצטרף לרשימת התפוצה באמצעות מילוי טופס זה​.​
בכל עת תוכלו להסיר את עצמכם מרשימת התפוצה על ידי הלינק להסרה מרשימת התפוצה.
טלפון כללי מכון וינגייט
*3063