הכנס את החיפוש שלך

קול קורא

קול קורא

מספר המכרז
שם המכרז
מועד פרסום
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
מועד אחרון
להגשת הצעות
מספר המכרז:
202103
מועד פרסום
20/01/2021
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
28/01/2021
בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
10/02/2021
בשעה 12:00
טופס הצטרפות לרשימת תפוצה
אם הנכם מעוניינים לקבל עדכונים על מכרזים חדשים תוכלו להצטרף לרשימת התפוצה באמצעות מילוי טופס זה​.​
בכל עת תוכלו להסיר את עצמכם מרשימת התפוצה על ידי הלינק להסרה מרשימת התפוצה.
טלפון כללי מכון וינגייט
*3063