הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

קבלת הצעות לאספקת נוזל בעירה לצורך הסקה

קבלת הצעות לאספקת נוזל בעירה לצורך הסקה - מספר 180017

המכרז לא פעיל!

מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט (ע.ר) ("מכון וינגייט" או "המכון"), מבקש להתקשר בהסכם לאספקת נוזל בעירה לצורך הסקה.

התנאים המוקדמים להשתתפות בהזמנה הם: (1) קיומם של כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (2) רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן קיומם של הרישיונות הנדרשים על פי דין, כמפורט במסמכי ההזמנה.
מאפייני נוזל הבעירה שהספק הזוכה יידרש לספק הם: (א) נוזל בעירה דמוי סולר מסחרי, שמופק בתהליך מחזור של שמני סיכה משומשים. (ב) עומד בדרישות תקן ישראל 6373. הנוזל יסופק בשתי במכליות המצוידות במונה עם הדפסת קבלות, בגדלים מינ' הבאים: מיכל 1- מעונות 3,000 ל', ללא מעצרה, מיכל 2 –בריכה 10,000 ל', כולל מעצרה.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בהמשך עמוד זה.
שאלות והבהרות בעניין הבקשה (תוך ציון מספר הבקשה ומספר הסעיף) יש להגיש בכתב בלבד לידי שולי כידן, מחלקת רכש
עד לתאריך 13.5.18 יום א' בשעה 12:00 לכתובת הדוא"ל [email protected]

ההתקשרות תהיה למשך תקופה בת 36 חודשים, ולמכון אופציה להארכת התקופה בעד שתי תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל פעם.

על המציע להגיש את הצעתו בקומת לשכת מנכ"ל בניין המנהלה "הרשטריט", מכון וינגייט, עד לתאריך 29.5.2018 יום ד' בשעה 12:00. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.

הפרטים המתוארים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי ההזמנה הן אלה שתחייבנה את מכון וינגייט.

מסמכים לעיון


טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063