הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

מכרז מסגרת פומבי לאספקת ציוד לאחזקה כללית וטכנית למכון וינגייט

מכרז מסגרת פומבי לאספקת ציוד לאחזקה כללית וטכנית למכון וינגייט - מספר 180037

המכרז לא פעיל!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון"), מבקש להזמין הצעות לאספקת ציוד לאחזקה כללית וטכנית ("הטובין") לרבות הובלתו ופריקתו.

הטובין כוללים שלושה סלים: סל 1: אביזרים, ציוד ומוצרי חשמל; סל 2: חומרי ואביזרי אינסטלציה; סל 3: חומרי בניין וכלי עבודה. כל מציע רשאי להגיש הצעתו עבור סל אחד או יותר מהסלים הנ"ל.

סוג המכרז: מכרז מסגרת פומבי. ההתקשרות הינה תחת הסכמי מסגרת.

התנאים להשתתפות בהזמנה, והכל כמפורט בהזמנה: (1) המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ותאגיד הרשום כדין בישראל; (2) על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 וניכוי מס; (3) המציע בעל וותק של לפחות 5 שנים בתחום אספקת הטובין נשוא המכרז.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בתחתית עמוד זה.

על המציע להגיש את הצעתו למכון וינגייט עד ליום א' 17 לפברואר, 2019 בשעה 12:00.

הפרטים המתוארים בהודעה זו הם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי המכרז הן אלה שתחייבנה את המכון.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 10.2.2019
הועלה קובץ תיקונים ומענה לשאלות הבהרה

טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063