הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

בקשה להיכלל במאגר יועצים

בקשה להיכלל במאגר יועצים - מספר 180013

המכרז לא פעיל

מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט (ע.ר) ("מכון וינגייט" או "המכון"), מעוניין ליצור מאגר רשימות יועצים ומתכננים ("היועצים"), הערוכות לפי סוגי ההתקשרויות ותחומי העיסוק ("המאגר"), בתחומים הבאים:

יועץ בטיחות; יועץ בטיחות מזון; יועץ חשמל; יועץ לאיטום גגות ומבנים; יועץ מיזוג אויר; יועץ נגישות; יועץ קונסטרוקטור; יועץ שיקום בטונים; יועץ תפעול ואחזקת מבנים; מהנדס בריכות; מהנדס מים וביוב; מנהל פרויקטים - הנדסה ובניין; מעצב פנים; שמאי מקרקעין.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה באתר המכון בכתובת www.wingate.org.il בלשונית "מכון וינגייט – מכרזים" תחת קטגוריית "קול קורא" (מספר הזמנה 180013).

שאלות והבהרות בעניין הבקשה יש להגיש בכתב בלבד לידי שולי כידן, מחלקת רכש עד לתאריך 11/3/18 יום א' בשעה 12:00 לכתובת הדוא"ל: [email protected].

בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי ההזמנה, יגברו התנאים והכללים שבמסמכי ההזמנה.

על המציע למלא את נספח ההזמנה בכתב יד קריא וברור, ולהגיש את הצעתו בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי ההזמנה עד לתאריך 18/3/18 יום א' בשעה 12:00 לכתובת הדוא"ל [email protected]. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר, לא תתקבל.

הפרטים המתוארים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי ההזמנה עצמם הן אלה שתחייבנה את מכון וינגייט.

מסמכים לעיון


טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063