הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

הזמנה להציע הצעות לאספקת מכשיר אולטרסאונד עבור מכון וינגייט

הזמנה להציע הצעות לאספקת מכשיר אולטרסאונד עבור מכון וינגייט - מספר 180034

המכרז לא פעיל!!!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון"), מבקש לקבל הצעות לאספקת מכשיר אולטרסאונד עבור מכון וינגייט ("ההזמנה").
התנאים להשתתפות בהזמנה, והכל כמפורט בהזמנה: (1) קיומם של כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, (2) רישום בכל מרשם על פי דין, (3) המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית ברשות התאגידים, אינו חברה מפרת חוק ואינו עומד בפני התראה קודם רישום כחברה מפרת חוק, (4) המציע מחזיק ברישיונות, אישורים היתרים והסמכות הדרושים לאספקת מכשיר האולטרסאונד, כמפורט בהזמנה, (5) הכנסותיו של המציע בשנתיים האחרונות (2016-2017) הן כמפורט במסמכי ההזמנה, (6) המציע מעסיק לפחות שני טכנאים בעלי ניסיון כמפורט בהזמנה, (7) המציע בעל ניסיון מוכח בישראל של שלוש שנים לפחות, באספקה ו/או תחזוקה של מכשירי אולטרסאונד ניידים וכלל השירותים הכרוכים בכך עבור גופים רפואיים, (8) וותק היצרן כמפורט במסמכי ההזמנה.

תקופת ההתקשרות תהיה ל-24 חודשים מיום חתימת ההסכם. למכון שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות לשלוש (3) תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת.

ניתן לעיין במסמכי הבקשה בהמשך עמוד זה.

על המציע להגיש את הצעתו למכון וינגייט עד לתאריך 5 בנובמבר, 2018, בשעה 12:00.

הפרטים המתוארים בהודעה זו הם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי ההזמנה הן אלה שתחייבנה את המכון.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 28.10.18
הועלה קובץ מענה לשאלות הבהרה

טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063