הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

בקשה לקבלת הצעות מחיר לאספקת בשר ודגים עבור מכון וינגייט

בקשה לקבלת הצעות מחיר לאספקת בשר ודגים עבור מכון וינגייט - מספר 180025

המכרז לא פעיל!!!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון"), מבקש לקבל הצעות לאספקת בשר ודגים עבור מכון וינגייט ("ההזמנה").
סוג המכרז: מכרז ממוכן מתפתח.
התנאים להשתתפות בהזמנה: (1) קיומם של כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, (2) רישום בכל מרשם על פי דין, (3) המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית ברשות התאגידים, אינו חברה מפרת חוק ואינו עומד בפני התראה קודם רישום כחברה מפרת חוק, (4) המציע מחזיק ברישיונות, היתרים והסמכות הדרושים לאספקת המוצרים, כמפורט בהזמנה, (5) המציע בעל תעודת כשרות בתוקף מטעם הרבנות הראשית בישראל, (6) המציע פועל בהתאם להוראות התקנות הרלוונטיות לאספקת המוצרים, כמפורט בהזמנה.

תקופת ההתקשרות תהיה ל-12 חודשים מיום חתימת ההסכם. למכון שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בתחתית העמוד.
על המציע להגיש את הצעתו למכון וינגייט עד לתאריך 04 בנובמבר 2018, בשעה 12:00.

הפרטים המתוארים בהודעה זו הם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי ההזמנה הן אלה שתחייבנה את המכון.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 14.10.18
הועלה קובץ תיקונים למסמכי המכרז
עדכון מיום 21.10.18
הועלה קובץ תיקונים למסמכי המכרז מס' 2
עדכון מיום 29.10.18
הועלה קובץ מענה לשאלות הבהרה

טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063