הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

מכרז פומבי לאספקת ציוד והלבשת ספורט

מכרז פומבי לאספקת ציוד והלבשת ספורט - מספר 180033

המכרז לא פעיל!!!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון"), מבקש לקבל הצעות מחיר לאספקת 210 סטים לציוד והלבשת ספורט לספורטאי האקדמיה ("הבקשה").
התנאים המוקדמים להגשת הצעה: (1) קיומם של כל האישורים והתצהירים הנדרשים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, (2) רישום בכל מירשם רלבנטי המתנהל על פי דין, (3) למציע טובין התואם לדרישות המפרט, (4) מועד אספקת הטובין לא יאוחר מיום 15 לנובמבר 2018.

ניתן לעיין במסמכי הבקשה בהמשך עמוד זה.

על המציע להגיש את הצעתו עד לתאריך 14 באוקטובר 2018, בשעה 12:00.

הפרטים המתוארים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי המכרז הן אלה שתחייבנה את מכון וינגייט.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 8.10.18
הועלה קובץ מענה לשאלות הבהרה

עדכון מיום 11.10.18
הועלה קובץ תיקונים למסמכי המכרז

טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063