הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

מכרז פומבי לאספקת תווי שי לעובדים למכון וינגייט

מכרז פומבי לאספקת תווי שי לעובדים למכון וינגייט - מספר 190029

המכרז לא פעיל!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון"), מבקש להזמין הצעות לאספקת תווי שי לעובדים למכון וינגייט ("ההזמנה").

התנאים להשתתפות בהזמנה, והכל כמפורט בהזמנה: (1) המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ו/או תאגיד הרשום כדין בישראל; (2) על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976; (3) המציע בעל ניסיון באספקת תווי שי ובעל הכנסות ממכירת תווי שי שלא יפחת מסך של 1,000,000 ₪ (כולל מע"מ) בכל אחת מהשנים 2017 ו-2018; (4) הניסיון באספקת תווי השי המפורט בסעיף ‏3 לעיל מתייחס לתווי שי העומדים בתנאים הבאים: (א) תווי השי הינם כרטיסי קנייה מגנטיים. (ב) תווי השי כובדו בכל הרשתות והחנויות בערכם הנקוב המלא, גם במבצעים כולל כפל מבצעים. (ג) באמצעות תווי השי ניתן לרכוש בלפחות רשת שיווק מזון קמעונאית אחת בפריסה ארצית ולפחות סניף אחד באזור נתניה. (ד) תווי השי מאפשרים רכישה במגוון רשתות שיווק ובתי עסק בפריסה ארצית בתחומים נוספים (מלבד רשתות שיווק מזון קמעונאיות) לכל הפחות בחמשת התחומים הבאים: 1. אופנה ו/או הלבשה ו/או הנעלה; 2. ציוד מחנאות ו/או מוצרי ספורט; 3. מוצרי חשמל ו/או אלקטרוניקה; 4. טיפוח ובישום; 5. הסעדה ו/או מוצרי/פעילות הפנאי.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה וההסכם בתחתית עמוד זה.

על המציע להגיש את הצעתו למכון וינגייט עד לתאריך 31 ליולי 2019, בשעה 12:00.

תקופת ההתקשרות בהזמנה זו- תקופה בת 12 חודשים. למכון שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם לארבע תקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת.

הפרטים המתוארים בהודעה זו הם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי ההזמנה הן אלה שתחייבנה את המכון.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 18.7.19
הועלה קובץ "עדכון מועד -מכרז מס' 190029"


עדכון מיום 23.7.19
הועלה קובץ "מענה לשאלות הבהרה למכרז 190029"

טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063