הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

מכרז פומבי לאספקת תיקי גב

מכרז פומבי לאספקת תיקי גב - מספר 180032

המכרז לא פעיל!!!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון"), מבקש לקבל הצעות מחיר לאספקת 3,000 תיקי גב ("הבקשה").
התנאים המוקדמים להגשת הצעה: (1) קיומם של כל האישורים והתצהירים הנדרשים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, (2) רישום בכל מירשם רלבנטי המתנהל על פי דין, (3) למציע תיקי גב התואמים לדרישות המפרט, (4) מועד אספקת התיקים לא יאוחר מיום 15 לנובמבר 2018.

ניתן לעיין במסמכי הבקשה בהמשך עמוד זה.

על המציע להגיש את הצעתו עד לתאריך 20 באוגוסט, 2018, בשעה 12:00.

הפרטים המתוארים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי המכרז הן אלה שתחייבנה את מכון וינגייט.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 13.8.16
הועלה קובץ מענה לשאלות הבהרה

עדכון מיום 19.8.18:
הועלה קובץ מעודכן: הבהרה למכרז מס' 180032

טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063