הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

מכרז פומבי למתן שירותי ארגון השתלמות שנתית בצפון הארץ לעובדי מכון וינגייט

מכרז פומבי למתן שירותי ארגון השתלמות שנתית בצפון הארץ לעובדי מכון וינגייט - מספר 190016

המכרז לא פעיל!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון"), מבקש להזמין הצעות למתן שירותי ארגון השתלמות שנתית בצפון הארץ לעובדי מכון וינגייט ("ההזמנה").

סוג המכרז: מכרז פומבי.

התנאים להשתתפות בהזמנה, והכל כמפורט בהזמנה: (1) המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ו/או תאגיד הרשום כדין בישראל; (2) על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976; (3) למציע ניסיון בכל אחת מהשנים 2016, 2017 ו-2018, בארגון של שתי השתלמויות או כנסים כמפורט בהזמנה , לכל הפחות; (4) בכל אחת משלוש השנים האחרונות (2016 ואילך), המחזור הכספי השנתי של המציע היה לפחות 1,000,000 (מיליון) ₪ לא כולל מע"מ, הנובע מפעילותו בתחום השירותים נשוא מכרז זה; (5) בית המלון המוצע על ידי המציע עונה על דרישות הסף המפורטות בהזמנה, לרבות: (א) מיקום – טבריה או סובב כנרת או אזור אצבע הגליל (מראש פינה עד מטולה) או אזור רמת הגולן או מקורות הירדן, (ב) אולמות - קיים אולם הדרכה/אירועים שיכול להכיל לפחות 110 אנשים, (ג) כשרות –כשר בהשגחת הרבנות לפחות, (ד) קיימת בריכה במלון, (ד) דת -על בית המלון לספק שירותי תפילה, ספר תורה ובית כנסת המכיל לפחות 20 אנשים, (ה) המלון ממלא אחר דרישות החוק בתחום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, (ו) חנייה ללא תמורה לאוטובוסים ולמשתלמים המגיעים עצמאית, (ז) דירוג-המלון מדורג בדירוג 3 כוכבים לפחות, (ח) למלון 70 חדרים לפחות.(6) המציע יגיש הצעתו למועדי ההשתלמות שנקבעו ע"י המכון: 27.05.2019-29.05.2019 ימים ב' עד ד' בלבד.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בתחתית עמוד זה.

על המציע להגיש את הצעתו למכון וינגייט עד ליום ד' 20 למרץ, 2019, בשעה 12:00.

הפרטים המתוארים בהודעה זו הם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי ההזמנה הן אלה שתחייבנה את המכון.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 4.3.19
עודכן נספח ב- טופס פרטי מציע במסמכי ההזמנה.
הועלה קובץ "מענה לשאלות הבהרה ותיקונים – מכרז מס 190016".
הועלה קובץ "נספח א1 להזמנה מתוקן".


עדכון מיום 6.3.19
הועלה קובץ "תיקונים במסמכי מכרז – ארגון השתלמות שנתית בצפון הארץ לעובדי מכון וינגייט"


עדכון מיום 12.3.2019
הועלה קובץ תיקונים למכרז – 12.3.19

טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063