הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

קול קורא למתן חסויות לאירוע/ים עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

מכרזים שהסתיימו

קול קורא למתן חסויות לאירוע/ים עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט - מספר 2021/33

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("המכון"), מתכבד לפרסם קול קורא לקבלת פניות למתן חסויות לאירוע/ים, עבור המכון.

מסמכי ההזמנה – ניתן לעיין בתחתית עמוד זה.

שאלות הבהרה – שאלות ובירורים התקבלו עד ליום ראשון, 03 באוקטובר, 2021 בשעה 12:00.

מועד הגשת הצעות – הצעה תוגש עד ליום שני, 25 באוקטובר, 2021 בשעה 12:00.

המכון שומר לעצמו את הזכות לפנות לספקים, בכתב או בע"פ, להבהרות ו/או בקשה לפרטים נוספים לרבות השלמת מסמכים. כמו כן, המכון יהא רשאי לנהל משא ומתן עם מי מהספקים.

תשומת הלב כי המכון יהיה רשאי שלא לקבל, ו/או לדרוש תיקונים בהצעה לחסות, וזאת מטעמים הרלוונטיים בין היתר, להשלכותיה של ההצעה לחסות על רגשות הציבור, התאמתה לאופיו של הכנס ו/או למטרות, תכליות ו/או תדמית המכון, רלוונטיות ציבורית וכיו"ב, הכול לצורך בחירת החסות/יות הטובה/ות והראויה ביותר, אשר תשרת/נה את המכון באופן מיטבי לצורך מילוי תפקידו על פי דין.

מסמכים לעיון


הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063