הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי יישום, פיתוח ואפיון מערכת פריוריטי מכון וינגייט

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי יישום, פיתוח ואפיון מערכת פריוריטי מכון וינגייט - מספר 180042

המכרז לא פעיל!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון"), מבקש לקבל הצעות לשירותי יישום, פיתוח ואפיון במערכת המידע פריוריטי ("ההזמנה").
התנאים המוקדמים להשתתפות בהזמנה הם: א'- המציע: (1) המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ותאגיד הרשום כדין בישראל, (2) על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (3) למציע ניסיון באספקת השירותים נשוא מכרז זה (ביישום פריוריטי בלבד). ב'- איש המפתח: (1) השכלה (לפחות אחד מהבאים): אקדמאי בעל תואר ראשון במדעי המחשב או בהנדסת מחשבים, או תואר ראשון כלשהו אחר, ובנוסף קורס בתחום מערכות מידע ממוחשבות בהיקף של 150 שעות לפחות, או הנדסאי בוגר מגמת מחשבים/טכנולוגיה; (2) ניסיון ב-3 השנים האחרונות בניתוח מערכות ו/או יישום של מערכת פריוריטי עם 50 משתמשים ומעלה.; (3) היכרות מעמיקה עם כלל המודולים במערכת הפריוריטי המסחרית; (4) ניסיון ב- 5 השנים האחרונות ביישום מודולים במערכת הפריוריטי בדגש על: כספים, רכש, שיווק ומכירות, מנהל המערכת תשלומים לספקים, וזאת לפחות בשני גופים שהמחזור השנתי שלהם מעל 50 מיליון ₪.

תקופת ההתקשרות תהיה ממועד חתימת ההסכם ולמשך עשרים וארבעה חודשים עם ולמכון אופציה להארכה ל 3 תקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בתחתית עמוד זה.

על המציע להגיש את הצעתו למכון וינגייט עד לתאריך 17 בדצמבר 2018.

הפרטים המתוארים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי ההזמנה הן אלה שתחייבנה את מכון וינגייט.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 28.11.18
הועלה נספח א' – הסכם המכרז


עדכון מיום 5.12.2018
הועלו הקבצים הבאים:
1. מענה לשאלות הבהרה ועדכונים;
2. הסכם מעודכן נקי – נספח א'
3. הסכם מעודכן מסומן – נספח א'

טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063