הכנס את החיפוש שלך

הזמנה לרישום למאגר קבלני שיפוצים, תחזוקה ובנייה

קול קורא

הזמנה לרישום למאגר קבלני שיפוצים, תחזוקה ובנייה - מספר 2021/06

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("המכון"), מתכבד בזאת להזמין מציעים להגיש הצעה להיכלל במאגר הקבלנים של המכון לתחומים שונים.

תנאי סף – כמפורט במסמכי ההליך.

מסמכי ההליך – ניתן לעיין בתחתית עמוד זה.

רישום למאגר– ניתן להגיש הצעה להיכלל במאגר הקבלנים ו/או לפנות בבירורים בקשר למסמכי ההליך, באמצעות רישום מוקדם לתיבה מקוונת.

כל עדכון או שינוי למסמכי ההליך יפורסם באתר האינטרנט של המכון בלבד ובאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף לגבי כל שינוי או עדכון כאמור. המידע והתנאים המחייבים לגבי מאגר זה כלולים במסמכי ההליך המפורסמים באתר המכון בלבד. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי ההליך, יקבעו מסמכי ההליך. המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי ההליך ומועדיו, הכול כמפורט במסמכי ההליך.

מסמכים לעיון


טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063
    שינוי גודל פונט
    ניגודיות