הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

קול קורא למשלחות מאמנים ישראלים לחו"ל

מכרזים שהסתיימו

קול קורא למשלחות מאמנים ישראלים לחו"ל - מספר 2022/82

הקול קורא סגור!

קולות קוראים – משלחות מאמנים לחו"ל והבאת מומחים מחו"ל לישראל.

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("המכון"), מתכבד לפרסם קולות קוראים למשלחות מאמנים לחו"ל; השתלמות מאמנים יחידים בחו"ל; הבאת יועצים מומחים מחו"ל לטווח ארוך; הבאת מומחים מחו"ל להשתלמות מקצועית בישראל.
תנאי סף ופרמטרי איכות לכל אחד מקולות הקוראים מפורסמים באתר המכון. ניתן לעיין במסמכי ההליך בעמוד זה.

רישום להליך – ניתן להגיש הצעה להליך ו/או לפנות שאלת הבהרה בקשר למסמכי ההליך, באמצעות רישום מוקדם לתיבה מקוונת.

שאלות הבהרה – שאלות ובירורים יופנו בכתב באמצעות התיבה המקוונת או באמצעות דוא"ל [email protected] עד למועד הנקוב לכך בכל קול קורא.

מועד הגשת הצעות – הצעה תוגש לתיבה המקוונת או לתיבת המכרזים הפיזית, עד למועד הנקוב לכך בכל קול קורא.

כל עדכון או שינוי למסמכי ההליך יפורסם באתר האינטרנט של המכון בלבד ובאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף לגבי כל שינוי או עדכון כאמור. המידע והתנאים המחייבים לגבי קול קורא זה כלולים במסמכי ההליך המפורסמים באתר המכון בלבד. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי ההליך, יקבעו מסמכי ההליך. המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי ההליך ומועדיו, הכול כמפורט במסמכי ההליך.

טבלת ריכוז מועדים - קול קורא מס' 2022/82 הבאת יועצים מומחים מחו"ל לטווח ארוך.

לכניסה לתיבת המכוונת לחץ כאן

מסמכים לעיון


הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063