הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

קול קורא – הבאת יועצים מומחים מחו"ל לטווח ארוך

מכרזים שהסתיימו

קול קורא - הבאת יועצים מומחים מחו"ל לטווח ארוך - מספר 2023/23

הקול קורא סגור!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("המכון"), מתכבד לפרסם קולות קוראים למשלחות מאמנים לחו"ל; השתלמות מאמנים יחידים בחו"ל; הבאת יועצים מומחים מחו"ל לטווח ארוך; הבאת מומחים מחו"ל להשתלמות מקצועית בישראל.

תנאי סף ופרמטרי איכות לכל אחד מקולות הקוראים מפורסמים באתר המכון. ניתן לעיין במסמכי ההליך בהמשך עמוד זה.

רישום להליך – ניתן להגיש הצעה להליך ו/או לפנות שאלת הבהרה בקשר למסמכי ההליך, באמצעות רישום מוקדם לתיבה מקוונת.

שאלות הבהרה – שאלות ובירורים יופנו בכתב באמצעות התיבה המקוונת או באמצעות דוא"ל [email protected] עד יום ה' 29 ביוני 2023 בשעה 12:00

מועד הגשת הצעות – הצעה תוגש לתיבה המקוונת או לתיבת המכרזים הפיזית, עד יום א' 09 ביולי 2023 בשעה 12:00

כל עדכון או שינוי למסמכי ההליך יפורסם באתר האינטרנט של המכון בלבד ובאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף לגבי כל שינוי או עדכון כאמור. המידע והתנאים המחייבים לגבי קול קורא זה זה כלולים במסמכי ההליך המפורסמים באתר המכון בלבד. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי ההליך, יקבעו מסמכי ההליך. המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי ההליך ומועדיו, הכול כמפורט במסמכי ההליך.

ההצעה תוגש בשפה העברית בעותק אחד חתום אשר תוגש בתיבה המקוונת בלבד.
למעבר לתיבה המקוונת


עדכון מתאריך ה 09.07.23
ניתן להגיש את הקול הקורא עד לתאריך ה-30.07.23 בשעה 12:00


עדכון מתאריך 20.7.23
הועלה קובץ מסמך הבהרות מס' 1

מסמכים לעיון


הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063