הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

מאגרים

מאגרים

מספר המכרז שם המכרז מועד פרסום מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
מועד אחרון
להגשת הצעות
מספר המכרז:
2022/105
שם המכרז
הזמנה לרישום למאגר מרצים אתנה בתחומי מעטפת לתחום הספורט כללי
מועד פרסום
08/04/2024
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
30/04/2024
בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
15/05/2024
בשעה 12:00
מספר המכרז:
2024/13
שם המכרז
הזמנה לרישום למאגר יועצים של המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט
מועד פרסום
04/04/2024
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
18/04/2024
בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
09/05/2024
בשעה 12:00
מספר המכרז:
2021/06
שם המכרז
הזמנה לרישום למאגר קבלני שיפוצים, תחזוקה ובנייה
מועד פרסום
21/04/2021
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה

מועד אחרון
להגשת הצעות
31/12/2024
בשעה 12:00
הרשמה לרשימת תפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063