הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

מכרזים פעילים

מכרזים פעילים

מספר המכרז שם המכרז מועד פרסום מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
מועד אחרון
להגשת הצעות
מספר המכרז:
2023/55
שם המכרז
מכרז פומבי לקבלת הרשאה לאספקה, התקנה והפעלה של עמדות טעינה לרכבים חשמליים בשטח המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט
מועד פרסום
25/12/2023
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
08/01/2024
בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
28/02/2024
בשעה 12:00
מספר המכרז:
2023/45
שם המכרז
מכרז פומבי למתן שירותי איפיון, פיתוח, הקמה ותחזוקה של מערכת לאיסוף וניהול נתונים עבור אתנה – המרכז לקידום ספורט נשים במכון וינגייט
מועד פרסום
05/12/2023
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
19/12/2023
בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
14/03/2024
בשעה 12:00
הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063