הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

מכרזים פעילים

מכרזים פעילים

מספר המכרז שם המכרז מועד פרסום מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
מועד אחרון
להגשת הצעות
מספר המכרז:
9/2024
שם המכרז
מכרז פומבי למתן שירותי ליווי תקשורתי וייעוץ אסטרטגי עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט
מועד פרסום
27/03/2024
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
10/04/2024
בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
19/05/2024
בשעה 12:00
הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063