הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ביקורת פנים למכון וינגייט

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ביקורת פנים למכון וינגייט - מספר 180040

המכרז לא פעיל!!!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון"), מבקש לקבל הצעות לשירותי ביקורת פנים עבורו ועבור חברת הבת של המכון ("ההזמנה").

התנאים המוקדמים להשתתפות בהזמנה הם: בשבע השנים האחרונות המציע סיפק שירותי ביקורת פנים למשך שנתיים לפחות (בכל גוף) בהיקף של 500 שעות שנתיות (בכל גוף) בשני גופים מהגופים הבאים: (1) גופים שבהם היקף המחזור השנתי הוא לפחות 100,000,000 (מאה מיליון) ₪, או (2) חברות ממשלתיות ברמת סיווג 6 ומעלה או (3) תאגידים שהוקמו בחוק ברמת סיווג 5 ומעלה; ובנוסף, על היחיד מטעם המציע לענות על כל הדרישות הקבועות בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992; בעל תעודת מבקר פנימי מוסמך (CIA).

תקופת ההתקשרות תהיה ממועד חתימת ההסכם ולמשך עשרים וארבעה חודשים עם אופציה להארכה בעשרים וארבעה חודשים נוספים.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בתחתית עמוד זה.

על המציע להגיש את הצעתו למכון וינגייט עד לתאריך 6 בדצמבר 2018.

הפרטים המתוארים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי ההזמנה הן אלה שתחייבנה את מכון וינגייט.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 29.11.2018
הועלו הקבצים הבאים:
1. מענה לשאלות הבהרה ועדכונים;
2. הסכם מעודכן נקי – נספח א';
3. הסכם מעודכן נקי – נספח א'1;
4. הסכם מעודכן מסומן – נספח א' ;
5. הסכם מעודכן מסומן – נספח א'1;
6. מסמכי הזמנה מעודכנים נקי;
7. מסמכי הזמנה מעודכנים מסומן.

טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063