הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

מכרז פומבי לשירותי ניהול שלוחת ראשלצ

מכרז פומבי לשירותי ניהול שלוחת ראשלצ - מספר 180038

המכרז לא פעיל!!!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("מכון וינגייט" או "המכון"), מבקש להתקשר בהסכם למתן שירותי ניהול והנהגה חינוכית ומנהלית של שלוחת בית הספר למאמנים של מכון וינגייט ("בית הספר") בראשון לציון.

ניתן לעיין בתנאים המוקדמים להשתתפות ובמסמכי המכרז כאן למטה בהמשך עמוד זה.

שאלות והבהרות בעניין הבקשה יש להגיש בכתב בלבד לידי שולי כידן, מחלקת רכש עד לתאריך 31.10.18 יום ד' בשעה 16:00
לכתובת הדוא"ל: [email protected]

על המציע למלא את נספח ההזמנה בכתב יד קריא וברור, ולהגיש את הצעתו בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי ההזמנה
לכתובת הדוא"ל [email protected] עד לתאריך 06.11.18 יום ג' בשעה 16:00.
הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.

הפרטים המתוארים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי ההזמנה עצמם הן אלה שתחייבנה את מכון וינגייט.

מסמכים לעיון


טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063