הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

בקשה לקבלת הצעות למתן שירותי ניהול לשלוחת ביה"ס

בקשה לקבלת הצעות למתן שירותי ניהול לשלוחת ביה"ס - מספר 180023

המכרז לא פעיל!

מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט (ע.ר) ("מכון וינגייט" או "המכון"), מבקש להתקשר בהסכם למתן שירותי ניהול והנהגה חינוכית ומנהלית של שלוחת בית הספר למאמנים של מכון וינגייט ("בית הספר") באזור חיפה וצפונה.

התנאים המוקדמים להשתתפות בהזמנה הם: (1) המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות בהתאם לקבוע בחוק עסקאות גופים ציבוריים (התשל"ו-1976), והתקנות שהותקנו מכוחו. (2) המציע אינו בעל הרשעות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 וחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987. (3) המציע עומד בכל חובותיו מבחינת תשלום שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו. (4) למציע אחת החלופות הבאות לפחות: (א) תואר אקדמי בתחומי החינוך או הספורט או (ב) תואר אקדמי בתחום אחר ובנוסף תעודת מאמן על פי חוק הספורט, תשמ"ח 1988 וכן אישורי ניסיון של חמש שנים, לכל הפחות, כמאמן לספורטאים בנבחרות ישראל. (5) למציע רקע וניסיון של 10 שנים לפחות בתחומי החינוך והספורט. (6) למציע ניסיון של חמש שנים לפחות כמאמן/מדריך ספורטאים. (7) למציע ניסיון של שלוש שנים לפחות בארגון וניהול ארגון חינוכי-הכשרתי.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בהמשך עמוד זה.

שאלות והבהרות בעניין הבקשה יש להגיש בכתב בלבד לידי שולי כידן, מחלקת רכש עד לתאריך 10.5.18 יום ה' בשעה 12:00 לכתובת הדוא"ל: [email protected] (טלפון 09-8639410).

על המציע למלא את נספח ההזמנה בכתב יד קריא וברור, ולהגיש את הצעתו בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי ההזמנה לכתובת הדוא"ל [email protected] עד לתאריך 31.5.18 יום ה' בשעה 12:00.
הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.

הפרטים המתוארים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי ההזמנה עצמם הן אלה שתחייבנה את מכון וינגייט.

מסמכים לעיון


טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063