הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

הזמנה להציע הצעות לקבלת הרשאה לשימוש בשטח במכון וינגייט לקיום פעילות ספורט מוטורי

הזמנה להציע הצעות לקבלת הרשאה לשימוש בשטח במכון וינגייט לקיום פעילות ספורט מוטורי - מספר 180044

המכרז לא פעיל!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון"), מבקש לקבל הצעות לקבלת הרשאה לשימוש בשטח במכון וינגייט לקיום פעילות ספורט מוטורי ("ההזמנה").

סוג המכרז: מכרז פומבי.

המכון מבקש להזמין הצעות לקבלת הרשאה לשימוש בשטח של כ-20 דונם הנמצא בחלק הדרומי של מקרקעי המכון, לקיום פעילות ספורט מוטורי לרבות אימונים, תחרויות ואירועי ליגה בענפי הספורט המוטורי מוטוקרוס, אינדורו וטרקטורונים. ההרשאה תינתן עבור דמי שימוש חודשיים בהתאם להצעת המציע הזוכה, שלא יפחתו מ-15,000 ₪ בחודש. (לא כולל מע"מ).

התנאים להשתתפות בהזמנה, והכל כמפורט בהזמנה: (1) המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ו/או תאגיד הרשום כדין בישראל; (2) למציע אין חובות לרשם החברות בשנים שקדמו לשנה שבה מוגשת ההצעה; (3) על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976; (4) מנהל הפרויקט מטעם המציע בעל ניסיון של שלוש שנים במצטבר משנת 2011 לפחות בספורט המוטורי בתחום האופנועים והטרקטורונים.

תקופת ההתקשרות תהיה ראשית לתקופת ניסיון של שנים עשר חודשים. בתום תקופת הניסיון וככל שבר הרשות יעמוד במלוא התחייבויותיו, יחודש ההסכם לתקופת התקשרות נוספת של 24 חודשים.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בתחתית עמוד זה.

על המציע להגיש את הצעתו למכון וינגייט עד לתאריך 14 לינואר 2019, יום ב', בשעה 12:00.

הפרטים המתוארים בהודעה זו הם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי ההזמנה הן אלה שתחייבנה את המכון.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 2.1.2019
הועלה נספח להסכם 10.4- נספח הביטוח


עדכון מיום 6.1.2019
הועלה קובץ "מענה לשאלות הבהרה למכרז מס' 180044"

טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063