הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

קבלת הצעות לשירותי ממונה אבטחת מידע - מספר 180020

המכרז לא פעיל!

מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט (ע.ר) ("מכון וינגייט" או "המכון"), מבקש לקבל שירותי ממונה אבטחת מידע במיקור חוץ עבור מכון וינגייט.
התנאים המוקדמים להשתתפות בהזמנה הם: (1) קיומם של כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (2) רישום בכל מירשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן קיומם של הרישיונות הנדרשים על פי דין, כמפורט במסמכי ההזמנה; ו(3) השכלה אקדמית רלבנטית של המועמד מטעם המציע, כמפורט במסמכי ההזמנה.

ההתקשרות תהיה למשך תקופה בת 24 חודשים, למכון אופציה להארכת התקופה בעד שלוש תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל פעם.
ניתן לעיין במסמכי ההזמנה כאן בעמוד למטה.

שאלות והבהרות בעניין הבקשה יש להגיש בכתב בלבד לידי שולי כידן, מחלקת רכש עד לתאריך 16.5.18 יום ד' בשעה 12:00
לכתובת הדוא"ל: [email protected].

על המציע למלא את נספח ההזמנה בכתב יד קריא וברור, ולהגיש את הצעתו בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי ההזמנה
לכתובת הדוא"ל: [email protected] עד לתאריך 30.5.18 יום ה' בשעה 12:00.
הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.

הפרטים המתוארים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי ההזמנה הן אלה שתחייבנה את מכון וינגייט.

מסמכים לעיון


טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063