הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

מכרזים שהסתיימו

מכרזים שהסתיימו

מספר המכרז שם המכרז מועד פרסום מועד הגשת הצעות
מספר המכרז:
2021/21
שם המכרז
קול קורא לרשויות מקומיות להגשת פרויקטים בנושא "קידום ילדות נערות ונשים בספורט"
מועד פרסום
02/08/2021
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
24/08/2021 בשעה 12:00
מספר המכרז:
2021/23
שם המכרז
מכרז פומבי לרכישת פוליסות ביטוח עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט
מועד פרסום
01/06/2021
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
23/06/2021 בשעה 12:00
מספר המכרז:
2021/02
שם המכרז
הזמנה לרישום למאגר יועצים של המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט
מועד פרסום
22/03/2021
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
21/04/2021 בשעה 12:00
מספר המכרז:
2021/05
שם המכרז
מכרז פומבי לקבלת הרשאה להפעלת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון, שתייה וטואלטיקה
מועד פרסום
28/02/2021
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
24/03/2021 בשעה 12:00
מספר המכרז:
202103
שם המכרז
הזמנה מס' 2021/03 להיכלל במאגר קבלנים לפרויקטים גדולים
מועד פרסום
20/01/2021
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
10/02/2021 בשעה 12:00
מספר המכרז:
200008
שם המכרז
מכרז פומבי למתן הרשאה להפעלת קפיטריה ומכירת מוצרי נוחות
מועד פרסום
18/12/2020
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
14/01/2021 בשעה 12:00
1 3 4 5
הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063