הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

מכרזים שהסתיימו

מכרזים שהסתיימו

מספר המכרז שם המכרז מועד פרסום מועד הגשת הצעות
מספר המכרז:
200008
שם המכרז
מכרז פומבי למתן הרשאה להפעלת קפיטריה ומכירת מוצרי נוחות
מועד פרסום
18/12/2020
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
06/01/2021 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
14/01/2021
בשעה 12:00
1 3 4 5
הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063