הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

מכרזים שהסתיימו

מכרזים שהסתיימו

מספר המכרז שם המכרז מועד פרסום מועד הגשת הצעות
מספר המכרז:
180024
שם המכרז
מכרז להשכרת ציוד ושירותים נלווים לאירועים למכון וינגייט
מועד פרסום
01/03/2019
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
01/03/2019 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
01/04/2019
בשעה 12:00
מספר המכרז:
180023
שם המכרז
בקשה לקבלת הצעות למתן שירותי ניהול לשלוחת ביה"ס
מועד פרסום
04/05/2018
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
31/05/2018 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
31/05/2018
בשעה 12:00
מספר המכרז:
180022
שם המכרז
קבלת הצעות מחיר לכלי רכב תפעוליים חשמליים ללא רישוי
מועד פרסום
27/07/2018
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
16/08/2018 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
16/08/2018
בשעה 12:00
מספר המכרז:
180020
שם המכרז
קבלת הצעות לשירותי ממונה אבטחת מידע
מועד פרסום
09/05/2018
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
30/05/2018 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
30/05/2018
בשעה 12:00
מספר המכרז:
180017
שם המכרז
קבלת הצעות לאספקת נוזל בעירה לצורך הסקה
מועד פרסום
04/05/2018
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
29/05/2018 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
29/05/2018
בשעה 12:00
מספר המכרז:
200015
שם המכרז
הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון וניהול כוללני עבור פרויקטים להקמת מתקני ספורט חדשים ושיפוץ ושיפור מתקנים קיימים בשטח המכון
מועד פרסום
30/10/2020
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
18/11/2020 בשעה 23:59
מועד אחרון
להגשת הצעות
03/12/2020
בשעה 17:00
מספר המכרז:
180014
שם המכרז
בקשה להצעת מחיר עבור אספקת ביצים טריות
מועד פרסום
05/03/2018
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
22/03/2018 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
22/03/2018
בשעה 12:00
מספר המכרז:
180013
שם המכרז
בקשה להיכלל במאגר יועצים
מועד פרסום
02/03/2018
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
11/03/2018 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
18/03/2018
בשעה 12:00
מספר המכרז:
200012
שם המכרז
מכרז פומבי לאספקת ציוד והלבשת ספורט למכון וינגייט
מועד פרסום
21/10/2020
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
מועד אחרון
להגשת הצעות
12/11/2020
בשעה 12:00
1 4 5 6
הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063
    שינוי גודל פונט
    ניגודיות