הכנס את החיפוש שלך

מכרזים שהסתיימו

מכרזים שהסתיימו

מספר המכרז
שם המכרז
מועד פרסום
מועד הגשת הצעות
מספר המכרז:
180013
מועד פרסום
02/03/2018
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
11/03/2018 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
18/03/2018
בשעה 12:00
מספר המכרז:
200012
מועד פרסום
21/10/2020
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
מועד אחרון
להגשת הצעות
12/11/2020
בשעה 12:00
1 4 5 6
טופס הצטרפות לרשימת תפוצה
אם הנכם מעוניינים לקבל עדכונים על מכרזים חדשים תוכלו להצטרף לרשימת התפוצה באמצעות מילוי טופס זה​.​
בכל עת תוכלו להסיר את עצמכם מרשימת התפוצה על ידי הלינק להסרה מרשימת התפוצה.
טלפון כללי מכון וינגייט
*3063