הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

מכרזים שהסתיימו

מכרזים שהסתיימו

מספר המכרז שם המכרז מועד פרסום מועד הגשת הצעות
מספר המכרז:
2023/48
שם המכרז
הזמנה לרישום למאגר ספקי מוצרי מזון למכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט
מועד פרסום
02/01/2024
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
17/03/2024 בשעה 12:00
מספר המכרז:
2023/55
שם המכרז
מכרז פומבי לקבלת הרשאה לאספקה, התקנה והפעלה של עמדות טעינה לרכבים חשמליים בשטח המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט
מועד פרסום
25/12/2023
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
28/02/2024 בשעה 12:00
מספר המכרז:
2023/51
שם המכרז
קול קורא לקבלת מלגות "אתנה" לשנת 2023-2024
מועד פרסום
06/12/2023
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
26/12/2023 בשעה 12:00
מספר המכרז:
2023/45
שם המכרז
מכרז פומבי למתן שירותי איפיון, פיתוח, הקמה ותחזוקה של מערכת לאיסוף וניהול נתונים עבור אתנה – המרכז לקידום ספורט נשים במכון וינגייט
מועד פרסום
05/12/2023
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
28/03/2024 בשעה 12:00
מספר המכרז:
2023/47
שם המכרז
קול קורא לאגודות ספורט בנושא קידום והתמקצעות בענפי הכדור הקבוצתי בליגות על לנשים לעונת 2024-2023
מועד פרסום
28/11/2023
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
17/12/2023 בשעה 12:00
מספר המכרז:
2023/32
שם המכרז
מכרז פומבי למתן שירותי פרסום, דיגיטל, רשתות חברתיות (סושיאל) ורכש מדיה, עבור אתנה – המרכז לקידום ספורט נשים במכון וינגייט
מועד פרסום
23/07/2023
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
16/08/2023 בשעה 12:00
מספר המכרז:
2023/07
שם המכרז
מאגר יועצים של המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט
מועד פרסום
18/06/2023
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
30/07/2023 בשעה 00:00
מספר המכרז:
2023/26
שם המכרז
קול קורא - השתלמויות של מאמנים יחידים בחו"ל
מועד פרסום
08/06/2023
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
30/07/2023 בשעה 12:00
מספר המכרז:
2023/25
שם המכרז
קול קורא - הבאת מומחים מחו"ל להשתלמות מקצועית בישראל
מועד פרסום
08/06/2023
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
30/07/2023 בשעה 12:00
מספר המכרז:
2023/24
שם המכרז
קול קורא - משלחות מאמנים ישראלים לחו"ל
מועד פרסום
08/06/2023
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
30/07/2023 בשעה 12:00
1 2 3 5
הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063