הכנס את החיפוש שלך

מכרזים שהסתיימו

מכרזים שהסתיימו

מספר המכרז
שם המכרז
מועד פרסום
מועד הגשת הצעות
מספר המכרז:
200008
מועד פרסום
18/12/2020
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
06/01/2021 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
14/01/2021
בשעה 12:00
מספר המכרז:
200015
מועד פרסום
30/10/2020
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
03/12/2020 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
03/12/2020
בשעה 12:00
מספר המכרז:
200012
מועד פרסום
21/10/2020
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
12/11/2020 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
12/11/2020
בשעה 12:00
מספר המכרז:
200004
מועד פרסום
08/05/2020
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
22/07/2020 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
22/07/2020
בשעה 12:00
מספר המכרז:
190048
מועד פרסום
23/01/2020
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
16/02/2020 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
16/02/2020
בשעה 12:00
מספר המכרז:
190045
מועד פרסום
16/01/2020
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
05/03/2020 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
05/03/2020
בשעה 12:00
מספר המכרז:
190040
מועד פרסום
20/12/2019
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
27/02/2020 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
27/02/2020
בשעה 12:00
מספר המכרז:
190037
מועד פרסום
19/12/2019
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
30/01/2020 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
30/01/2020
בשעה 12:00
מספר המכרז:
190036
מועד פרסום
24/12/2019
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
27/01/2020 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
27/01/2020
בשעה 12:00
מספר המכרז:
190034
מועד פרסום
30/08/2019
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
23/09/2019 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
23/09/2019
בשעה 12:00
1 2 3 6
טופס הצטרפות לרשימת תפוצה
אם הנכם מעוניינים לקבל עדכונים על מכרזים חדשים תוכלו להצטרף לרשימת התפוצה באמצעות מילוי טופס זה​.​
בכל עת תוכלו להסיר את עצמכם מרשימת התפוצה על ידי הלינק להסרה מרשימת התפוצה.
טלפון כללי מכון וינגייט
*3063