הכנס את החיפוש שלך

מכרזים שהסתיימו

מכרזים שהסתיימו

מספר המכרז שם המכרז מועד פרסום מועד הגשת הצעות
מספר המכרז:
2021/23
שם המכרז
מכרז פומבי לרכישת פוליסות ביטוח עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט
מועד פרסום
01/06/2021
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
10/06/2021 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
23/06/2021
בשעה 12:00
מספר המכרז:
2021/02
שם המכרז
הזמנה לרישום למאגר יועצים של המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט
מועד פרסום
22/03/2021
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
07/04/2021 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
21/04/2021
בשעה 12:00
מספר המכרז:
2021/05
שם המכרז
מכרז פומבי לקבלת הרשאה להפעלת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון, שתייה וטואלטיקה
מועד פרסום
28/02/2021
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
11/03/2021 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
24/03/2021
בשעה 12:00
מספר המכרז:
202103
שם המכרז
הזמנה מס' 2021/03 להיכלל במאגר קבלנים לפרויקטים גדולים
מועד פרסום
20/01/2021
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
28/01/2021 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
10/02/2021
בשעה 12:00
מספר המכרז:
200008
שם המכרז
מכרז פומבי למתן הרשאה להפעלת קפיטריה ומכירת מוצרי נוחות
מועד פרסום
18/12/2020
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
06/01/2021 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
14/01/2021
בשעה 12:00
מספר המכרז:
200015
שם המכרז
הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון וניהול כוללני עבור פרויקטים להקמת מתקני ספורט חדשים ושיפוץ ושיפור מתקנים קיימים בשטח המכון
מועד פרסום
30/10/2020
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
03/12/2020 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
03/12/2020
בשעה 12:00
מספר המכרז:
200012
שם המכרז
מכרז פומבי לאספקת ציוד והלבשת ספורט למכון וינגייט
מועד פרסום
21/10/2020
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
12/11/2020 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
12/11/2020
בשעה 12:00
מספר המכרז:
200004
שם המכרז
מכרז פומבי: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני בתחום המסחרי-מנהלי למכון וינגייט
מועד פרסום
08/05/2020
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
22/07/2020 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
22/07/2020
בשעה 12:00
מספר המכרז:
190048
שם המכרז
מכרז פומבי לאספקת תווי שי לעובדים
מועד פרסום
23/01/2020
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
16/02/2020 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
16/02/2020
בשעה 12:00
מספר המכרז:
190045
שם המכרז
הזמנה להציע הצעות לשיתוף פעולה עם מכון וינגייט בתחום המזון לקידום אורח חיים בריא
מועד פרסום
16/01/2020
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
05/03/2020 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
05/03/2020
בשעה 12:00
1 2 3 6
הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063
    שינוי גודל פונט
    ניגודיות