הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

מכרזים שהסתיימו

מכרזים שהסתיימו

מספר המכרז שם המכרז מועד פרסום מועד הגשת הצעות
מספר המכרז:
2021/37
שם המכרז
פנייה תחרותית פומבית לקבלת הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת עם יועץ מקצועי לאפיון, עריכה וליווי של מכרזים והתקשרויות לתכנון, ניהול ו/או ביצוע של פרויקטי בינוי ותשתית של המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט
מועד פרסום
13/09/2021
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
30/09/2021 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
11/10/2021
בשעה 12:00
מספר המכרז:
2021/07
שם המכרז
מכרז פומבי למתן שירותי מחשוב מנוהלים במיקור חוץ, עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט
מועד פרסום
24/08/2021
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
19/09/2021
מועד אחרון
להגשת הצעות
14/10/2021
בשעה 12:00
מספר המכרז:
2021/21
שם המכרז
קול קורא לרשויות מקומיות להגשת פרויקטים בנושא "קידום ילדות נערות ונשים בספורט"
מועד פרסום
02/08/2021
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
11/08/2021 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
24/08/2021
בשעה 12:00
מספר המכרז:
2021/23
שם המכרז
מכרז פומבי לרכישת פוליסות ביטוח עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט
מועד פרסום
01/06/2021
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
10/06/2021 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
23/06/2021
בשעה 12:00
מספר המכרז:
2021/02
שם המכרז
הזמנה לרישום למאגר יועצים של המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט
מועד פרסום
22/03/2021
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
07/04/2021 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
21/04/2021
בשעה 12:00
מספר המכרז:
2021/05
שם המכרז
מכרז פומבי לקבלת הרשאה להפעלת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון, שתייה וטואלטיקה
מועד פרסום
28/02/2021
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
11/03/2021 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
24/03/2021
בשעה 12:00
מספר המכרז:
202103
שם המכרז
הזמנה מס' 2021/03 להיכלל במאגר קבלנים לפרויקטים גדולים
מועד פרסום
20/01/2021
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
28/01/2021 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
10/02/2021
בשעה 12:00
מספר המכרז:
200008
שם המכרז
מכרז פומבי למתן הרשאה להפעלת קפיטריה ומכירת מוצרי נוחות
מועד פרסום
18/12/2020
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
06/01/2021 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
14/01/2021
בשעה 12:00
מספר המכרז:
200015
שם המכרז
הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון וניהול כוללני עבור פרויקטים להקמת מתקני ספורט חדשים ושיפוץ ושיפור מתקנים קיימים בשטח המכון
מועד פרסום
30/10/2020
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
03/12/2020 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
03/12/2020
בשעה 12:00
מספר המכרז:
200012
שם המכרז
מכרז פומבי לאספקת ציוד והלבשת ספורט למכון וינגייט
מועד פרסום
21/10/2020
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
12/11/2020 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
12/11/2020
בשעה 12:00
1 2 3 6
הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063
    שינוי גודל פונט
    ניגודיות