הכנס את החיפוש שלך

מכרזים שהסתיימו

מכרזים שהסתיימו

מספר המכרז
שם המכרז
מועד פרסום
מועד הגשת הצעות
מספר המכרז:
190033
מועד פרסום
19/12/2019
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
30/01/2020 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
30/01/2020
בשעה 12:00
מספר המכרז:
190029
מועד פרסום
10/07/2019
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
31/07/2019 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
31/07/2019
בשעה 12:00
מספר המכרז:
190028
מועד פרסום
08/07/2019
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
12/08/2019 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
12/08/2019
בשעה 12:00
מספר המכרז:
190027
מועד פרסום
18/06/2019
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
10/07/2019 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
10/07/2019
בשעה 12:00
מספר המכרז:
190024
מועד פרסום
16/07/2019
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
13/08/2019 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
13/08/2019
בשעה 12:00
מספר המכרז:
190022
מועד פרסום
07/07/2019
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
24/07/2019 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
24/07/2019
בשעה 12:00
מספר המכרז:
190021
מועד פרסום
07/07/2019
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
24/07/2019 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
24/07/2019
בשעה 12:00
מספר המכרז:
190020
מועד פרסום
22/05/2019
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
26/06/2019 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
26/06/2019
בשעה 12:00
מספר המכרז:
190019
מועד פרסום
03/05/2019
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
30/05/2019 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
03/05/2019
בשעה 12:00
מספר המכרז:
190017
מועד פרסום
05/04/2019
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
13/05/2019 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
13/05/2019
בשעה 12:00
1 2 3 4 6
טופס הצטרפות לרשימת תפוצה
אם הנכם מעוניינים לקבל עדכונים על מכרזים חדשים תוכלו להצטרף לרשימת התפוצה באמצעות מילוי טופס זה​.​
בכל עת תוכלו להסיר את עצמכם מרשימת התפוצה על ידי הלינק להסרה מרשימת התפוצה.
טלפון כללי מכון וינגייט
*3063