הכנס את החיפוש שלך

מכרזים שהסתיימו

מכרזים שהסתיימו

מספר המכרז
שם המכרז
מועד פרסום
מועד הגשת הצעות
מספר המכרז:
190016
מועד פרסום
25/02/2019
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
20/03/2019 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
20/03/2019
בשעה 12:00
מספר המכרז:
190015
מועד פרסום
26/03/2019
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
16/04/2019 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
16/04/2019
בשעה 12:00
מספר המכרז:
190014
מועד פרסום
18/03/2019
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
01/04/2019 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
01/04/2019
בשעה 12:00
מספר המכרז:
190013
מועד פרסום
18/03/2019
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
01/04/2019 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
01/04/2019
בשעה 12:00
מספר המכרז:
190011
מועד פרסום
18/01/2019
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
13/02/2019 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
13/02/2019
בשעה 12:00
מספר המכרז:
190010
מועד פרסום
06/12/2019
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
31/12/2019 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
31/12/2019
בשעה 12:00
מספר המכרז:
180047
מועד פרסום
03/05/2019
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
27/05/2019 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
27/05/2019
בשעה 12:00
מספר המכרז:
180046
מועד פרסום
01/02/2020
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
21/02/2019 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
21/02/2019
בשעה 12:00
מספר המכרז:
180045
מועד פרסום
08/02/2019
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
18/03/2019 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
18/03/2019
בשעה 12:00
מספר המכרז:
180044
מועד פרסום
28/12/2018
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
14/01/2019 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
14/01/2019
בשעה 12:00
1 2 3 4 5 6
טופס הצטרפות לרשימת תפוצה
אם הנכם מעוניינים לקבל עדכונים על מכרזים חדשים תוכלו להצטרף לרשימת התפוצה באמצעות מילוי טופס זה​.​
בכל עת תוכלו להסיר את עצמכם מרשימת התפוצה על ידי הלינק להסרה מרשימת התפוצה.
טלפון כללי מכון וינגייט
*3063