הכנס את החיפוש שלך

מכרזים שהסתיימו

מכרזים שהסתיימו

מספר המכרז שם המכרז מועד פרסום מועד הגשת הצעות
מספר המכרז:
190020
שם המכרז
מכרז פומבי למתן שירותי שמירה ואבטחה למכון וינגייט
מועד פרסום
22/05/2019
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
26/06/2019 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
26/06/2019
בשעה 12:00
מספר המכרז:
190019
שם המכרז
מכרז פומבי למתן שירותי גינון, אחזקת גנים וחצרנות
מועד פרסום
03/05/2019
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
30/05/2019 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
03/05/2019
בשעה 12:00
מספר המכרז:
190017
שם המכרז
הזמנה להגיש בקשה להיכלל במאגר קבלני שיפוצים, תחזוקה ובנייה
מועד פרסום
05/04/2019
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
13/05/2019 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
13/05/2019
בשעה 12:00
מספר המכרז:
190016
שם המכרז
מכרז פומבי למתן שירותי ארגון השתלמות שנתית בצפון הארץ לעובדי מכון וינגייט
מועד פרסום
25/02/2019
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
20/03/2019 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
20/03/2019
בשעה 12:00
מספר המכרז:
190015
שם המכרז
הזמנה להגיש בקשה להיכלל במאגר יועצים – מכון וינגייט
מועד פרסום
26/03/2019
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
16/04/2019 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
16/04/2019
בשעה 12:00
מספר המכרז:
190014
שם המכרז
מתן שירותי עוזר מנהל במרכז ההדרכה בבית הספר למאמנים של מכון וינגייט
מועד פרסום
18/03/2019
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
01/04/2019 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
01/04/2019
בשעה 12:00
מספר המכרז:
190013
שם המכרז
מתן שירותי ניהול מרכז הדרכה במרכז ההדרכה בבית הספר למאמנים של מכון וינגייט
מועד פרסום
18/03/2019
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
01/04/2019 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
01/04/2019
בשעה 12:00
מספר המכרז:
190011
שם המכרז
מכרז מסגרת פומבי לביצוע עבודות שיקום מבני בטון במכון וינגייט
מועד פרסום
18/01/2019
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
13/02/2019 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
13/02/2019
בשעה 12:00
מספר המכרז:
190010
שם המכרז
הזמנה להגיש בקשה להיכלל במאגר יועצים – מכון וינגייט
מועד פרסום
06/12/2019
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
31/12/2019 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
31/12/2019
בשעה 12:00
מספר המכרז:
180047
שם המכרז
מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת חיצונית ועריכת דוחות כספיים שנתיים
מועד פרסום
03/05/2019
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
27/05/2019 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
27/05/2019
בשעה 12:00
1 2 3 4 5 6
הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063
    שינוי גודל פונט
    ניגודיות