הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

מכרזים שהסתיימו

מכרזים שהסתיימו

מספר המכרז שם המכרז מועד פרסום מועד הגשת הצעות
מספר המכרז:
2022/71
שם המכרז
רישום למאגר יועצים של המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט
מועד פרסום
02/06/2022
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
16/06/2022 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
30/06/2022
בשעה 12:00
מספר המכרז:
2022/60
שם המכרז
הזמנה לרישום למאגר מרצים בתחומי מעטפת לתחום הספורט כללי
מועד פרסום
29/03/2022
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
13/04/2022 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
01/06/2022
בשעה 12:00
מספר המכרז:
2022/59
שם המכרז
מכרז פומבי לאספקה, הובלה, התקנה, הפעלה, אחריות ותחזוקה של מסך דיגיטלי עבור הבריכה האולימפית במכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט
מועד פרסום
28/02/2022
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
14/03/2022 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
29/03/2022
בשעה 12:00
מספר המכרז:
2022/58
שם המכרז
קול קורא למוסדות רפואיים בנושא "מחקרים מדעיים, טיפול בספורטאים ומיזמים נוספים" עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט
מועד פרסום
22/02/2022
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
15/03/2022 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
05/04/2022
בשעה 12:00
מספר המכרז:
2022/56
שם המכרז
קול קורא להתאחדויות ספורט, איגודי ספורט, אגודות ספורט ומועדוני ספורט להגשת פרויקטים בנושא "קידום ילדות, נערות ונשים בספורט" לשנת 2022
מועד פרסום
16/02/2022
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
01/03/2022 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
23/03/2022
בשעה 12:00
מספר המכרז:
2021/53
שם המכרז
הזמנה לרישום למאגר ספקים של המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט
מועד פרסום
20/01/2022
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
07/02/2022 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
28/02/2022
בשעה 12:00
מספר המכרז:
2021/48
שם המכרז
הזמנה לרישום למאגר יועצים של המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט
מועד פרסום
29/12/2021
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
16/01/2022 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
15/02/2022
בשעה 12:00
מספר המכרז:
2021/46
שם המכרז
מכרז פומבי לקבלת הרשאה להפעלת מערך קורס מצילים, עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט
מועד פרסום
12/12/2021
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
23/12/2021 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
02/01/2022
בשעה 12:00
מספר המכרז:
2021/09
שם המכרז
מכרז פומבי למתן שירותי הדברה עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט
מועד פרסום
06/12/2021
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
20/12/2021 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
29/12/2021
בשעה 12:00
מספר המכרז:
2021/41
שם המכרז
פנייה תחרותית להתקשרות בהסכם עם יועץ, להענקת שירותי ניהול אינטגרטיבי של פרויקט המבנה הרב תכליתי ופרויקטי בינוי ותשתית נוספים, עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט
מועד פרסום
04/11/2021
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
15/11/2021 בשעה 12:00
מועד אחרון
להגשת הצעות
01/12/2021
בשעה 12:00
1 2 3 4 5
הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063